Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • 43 fizikos laboratoriniai darbai

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (3). Priverstinių svyravimų tyrimas (2). Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Galvaniniai elementai. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (2). Giroskopo precesijos tyrimas. Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (2). Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (3). Skersinių tampriųjų bangų sklidimo stygoje greičio nustatymas. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (4). Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (3). Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Žiedo inercijos momento nustatymas. Žiedo inercijos momento matavimas (2). Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (4). Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvo diodo tyrimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(107 puslapiai)
  2007-06-16
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai

  Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-17
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  5 fizikos laboratoriniai darbai. Laidininko savitosios varžos nustatymas. Metalinio laidininko voltamperinės charakteristikos nustatymas. Elektrinių dydžių matavimo paklaidos. Rezultato apvalinimas ir skaičiaus [pi] radimas. Nuolatinės srovės šaltinio elektrovaros jėgos ir vidinės varžos nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-05
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (4)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Oro klampumo ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-02-12
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (5)

  Dujų molinių šilumų santykio nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti dujų molinių šilumų santykį. Darbo atlikimas. Išvados. Entropijos pokyčio nustatymas šildant ir lydant kristalinį kūną. Darbo tikslas: Susipažinti su pirmos rūšies faziniais virsmais ir būsenos funkcijos entropijos kitimu. Išvados. Matematinės svyruoklės svyravimo periodo matavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su matavimo rezultatų statistinio apdorojimo metodika. Darbo eiga. Išvados. Šlyties modulio nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Išvados. Varžų matavimas Vitstono tilteliu. Darbo tikslas Susipažinti su Vitstono tiltelio darbu ir eksperimentiškai patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus varžų jungimo dėsnius. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-03-08
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai

  Pirmo semestro neakivaizdinio skyriaus laboratoriniai darbai. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Plokščiasis žiedas. Toroidinis žiedas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2005-09-17
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Kūno inercijos momento nustatymas iš trifiliarinio pakabinimo sukamųjų svyravimų ir Šteinerio teoremos tikrinimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Elektrono specifinio krūvio nustatymas. Tikslas: Susipažinti su vakuuminio diodo veikimu, ištirti diodo voltamperinę charakteristiką ir nustatyti elektrono specifinį krūvį. Laboratorinis darbas Nr. 2. Relaksaciniai elektriniai virpesiai. Tikslas: Išsiaiškinti dujų elektrinio laidumo mechanizmus ir susipažinti su joninių prietaisų veikimo principu ištirti relaksacinius elektrinius virpesius, nustatyti nežinomą rezistoriaus varžą ir kondensatoriaus elektrinę talpą. Laboratorinis darbas Nr. 4. Elektroninis oscilografas. Tikslas: Susipažinti su analoginio ir skaitmeninio oscilografų veikimo principais, jų taikymu įtampos impulsų formos registravimu, kintamos sinusinės įtampos amplitudės, dažnio ir laiko trukmės matavimams. Nustatyti elektroninio vamzdžio plokštelių jautrį. Susipažinti su skaitmeninio oscilografo matavimo rezultatų kompiuteriniu apdorojimu. Laboratorinis darbas Nr.6. Kompiuterio monitoriaus ekrano šviesinių ir spalvinių charakteristikų tyrimas. Tikslas: Išmatuoti kompiuterio monitoriaus ekrano šviesines charakteristikas ir nustatyti spalvų koordinates. Laboratorinis darbas Nr. 7 Feromagnetinio atminties elemento permagnetinimo tyrimas. Tikslas: Susipažinti su fizikiniais reiškiniais, vykstančiais magnetinės atminties elementų gamyboje naudojamose medžiagose; ištirti feromanetiko histerizės kilpa ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Laboratorinis darbas Nr. 14. Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Tikslas: Išmatuoti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio, iš kurio jis pagamintas, aktyvacijos energiją.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2010-04-28
 • 7 fizikos laboratoriniai darbai

  Lazerio šviesos difrakcija. Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru. Tiesinė difrakcinė gardelė. Šviesos bangos ilgio nustatymas Niutono žiedais. Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas. Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas. Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2006-03-15
 • 7 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Stiklų optinio skaidrio tyrimas. Stygos svyravimų tyrimas. Elektrostatinio lauko tyrimas. Dujų adiabatės rodiklio nustatymas. Kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-06
 • 8 fizikos laboratoriniai darbai

  Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas. Tiesinė difrakcinė gardelė. Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru. Lazerio šviesos difrakcija. Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme. Holo reiškinio metale tyrimas. Briusterio kampo ir Maliu dėsnio patikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2007-12-03
 • 9 fizikos laboratoriniai darbai

  Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Žiedo inercijos momento matavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Dujų molinių šilumų santykio matavimas. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąją svyruokle. Garso greičio matavimas Kundto metodu.
  Fizika, laboratorinis darbas(34 puslapiai)
  2007-01-17
 • 9 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas. Maksvelio svyruoklės inercijos momentas. Priverstinių svyravimų tyrimas. Matematinė svyruoklė. Elastingumo modulis. Kundto vamzdis. Mechaninė histerezė. Kūno inercijos momento nustatymas. Harmoniniai svyravimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2008-06-03
 • Aerodinamika

  Automobilių aerodinamika. Mišrus spoileris. Galinis spoileris. Priekinis spoileris. Spoilerių tipai. Aerodinaminis viršutinis. Turbulentinis viršutinis. Aerodinaminis galinis. Aerodinaminis apatinis. Aerodinaminiai elementai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Agregatinės būsenos

  PowerPoint pristatymas. Kas ta agregatinė būsena? Kokios yra agregatinės būsenos? Kietųjų kūnų būsena. Skystoji būsena. Vanduo. Dujinė būsena. Plazminė būsena. Nukleoninės dujos. Mezoninės-hiperoninės dujos. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6 skaidrės).
  Fizika, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-12-27
 • Agrofizika

  Branduolio sandara. Izotopai. Neutrinas. Protono ir neutrono masės skaičiai. Cheminio elemento atomai. Radioaktyvūs spinduliavimai. Radioaktyvių poslinkių dėsnis. - spindulių dėsnis. Radioaktyviojo skilimo dėsnis. Radioaktyvumas gamtoje. Branduolinio spinduliavimo absorbcija. Dirvožemio elektrinis laidumas ir jo matavimo metodai. Efektingų izotopų panaudojimas praktikoje. Gama spindulių panaudojimas drėgmei matuoti. Radioaktyvios spinduliuotės poveikis augalams. Radioaktyvių medžiagų panaudojimas praktikoje. Elektrometras. Atmosferos sudėtis. Vandens garai atmosferoje. Pažemio oro sluoksnio drėgmė. Radioaktyvaus spinduliavimo poveikis augalams. Fotosintezė ir aplinkos sąveikos. Fotosintezės dėsningumai.
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2007-05-10
 • Akis kaip optinė sistema

  PowerPoint pristatymas. Lęšiai. Spindulių eiga per lęšį. Trumparegystė. Toliaregystė.
  Fizika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-09-24
 • Albertas Einšteinas

  A.Einšteino biografija, laimėti apdovanojimai, pomėgiai, darbų reikšmė, reliatyvumo teorija. Einšteino mintys apie save, apie savo šeimą, apie savo antrąją žmoną Elsą Lowenthal, apie savo vaikus.
  Fizika, referatas(7 puslapiai)
  2005-01-24
 • Albertas Einšteinas (2)

  Biografija. Specialioji reliatyvumo teorija. Bendroji reliatyvumo teorija. Viena didžiausių Einšteino svajonių. Stygų teorija.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-19
Puslapyje rodyti po