Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Fizikos laboratoriniai darbai

Fizikos laboratoriniai darbai (395 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 13 fizikos laboratorinių darbų

  Fizikos laboratoriniai darbai. Laidininkų varžos ir jų metalo specifinės varžos nustatymas. Dviejų taškinių krūvių elektrostatinio lauko tyrimas. Difrakcinė gardelė. I rūšies vandens – garų fazinio virsmo tyrimas. Žiedo inercijos momento nustatymas. Idealiųjų dujų šiluminio santykio nustatymas. Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas. Priverstinių elektromagnetinių svyravimų tyrimas. Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas. Transformatoriaus tyrimas. Žemės gravitacijos lauko tyrimas matematine svyruokle. Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui. Dviejų taškinių krūvių elektrostatinio lauko tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(41 puslapis)
  2006-11-09
 • 135 fizikos laboratoriniai darbai

  135 fizikos laboratorinių darbų rinkinys. 135 fizikos laboratoriniai darbai. Tiesinė difrakcinė gardelė (7). Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (11). Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (12). Kokybinė spektrinė analizė (8). Lazerio spindulių difrakcija (21). Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas (10). Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas (3). Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (2). Elektrono specifinio krūvio nustatymas (Tomsono būdu). Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas (12). Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas. Einšteino lygties patikrinimas. Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas (3). Fotocelė. Gama spindulių absorbcija. Niutono žiedai (7). Holo reiškinio tyrimas (2). Išorinio foto efekto dėsningumų nagrinėjimas (3). Tirpalo koncentracijos nustatymas refraktometru (5). Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (3).
  Fizika, laboratorinis darbas(425 puslapiai)
  2005-07-01
 • 14 fizikos laboratorinių darbų

  Fizikos laboratoriniai darbai. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Garso greičio matavimas Kundto metodu. Žiedo inercijos momento matavimas. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2006-09-08
 • 17 fizikos laboratorinių darbų

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Priverstinių svyravimų tyrimas. Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio matavimas interferenciniu metodu. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(45 puslapiai)
  2006-10-18
 • 17 fizikos laboratorinių darbų (2)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Priverstinių svyravimų tyrimas. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu.
  Fizika, laboratorinis darbas(44 puslapiai)
  2007-01-22
 • 20 fizikos laboratorinių darbų

  20 darbų. Laidininko specifinės varžos matavimas (2). Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (2). Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (2). Priverstinių svyravimų tyrimas. Kūno laisvojo kritimo pagreičio pagreičio nustatymas apverčiamąją ir matematine svyruokle. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (2). Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (2). Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Rezistorių varžos matavimas Vilstono tilteliu. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(51 puslapis)
  2009-02-24
 • 25 fizikos laboratoriniai darbai

  Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Puslaidininkinių integrinių grandynų gamybos procesų modeliavimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Elektroninio oscilografo tyrimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Garso greičio matavimas Kundto metodu. Šviesos bangos ilgio ir plyšio pločio nustatymas. Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Elektroninio oscilografo tyrimas. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Žemės magnetinio lauko tyrimas. Elektroninio oscilografo tyrimas. Elektroninio oscilografo tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi.
  Fizika, laboratorinis darbas(77 puslapiai)
  2006-11-17
 • 26 fizikos laboratorinai darbai

  Elektronų judėjimo tyrimas Bušo metodu (2), Elektrostatinio lauko tyrimas, Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas, fotocelė, fotosrovės stiprumas, Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme, Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (2), Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (3), Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (4), Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (5), Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas, Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas (2), Spinduliavimo energijos tankio priklausomybė nuo paviršiaus temperatūros, Šiluminis spinduliavimas, [gamma] spindulių silpimo medžiagoje tyrimas, Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas, Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas, Tunelinio reiškinio p-n sandūroje tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(61 puslapis)
  2004-05-26
 • 26 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Priverstinių svyravimų tyrimas. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio matavimas interferenciniu. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle
  Fizika, laboratorinis darbas(65 puslapiai)
  2006-02-21
 • 3 fizikos laboratoriniai darbai

  Laidininkų varžos ir jų metalo specifinės varžos nustatymas. Metalo šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų. Žiedo inercijos momento nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2005-06-17
 • 3 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados. Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • 3 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • 3 fizikos laboratoriniai darbai (4)

  Laidininkų savybių tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su plačiausiai paplitusiais metaliniais laidininkais (grynaisiais metalais ir lydiniais), ištirti jų varžos temperatūrines priklausomybes bei nustatyti varžos temperatūrinius koeficientus. Darbo eiga. Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives. Dielektrikai. Darbo tikslas. Išmatavus 5 dielektrikų (fluoroplasto, segneto keramikos, žėručio, lavsano, popieriaus) varžų ir talpų priklausomybę nuo temperatūros, apskaičiuoti bendro nuostolių kampo tangentą (tgδ), dielektrinių nuostolių galią (P). Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-28
 • 3 fizikos laboratoriniai darbai (5)

  Feromagnetinių medžiagų įmagnetinimo kreivės ir histerezės kilpos tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su feromagnetizmu ir ištirti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo įmagnetinančiojo magnetinio lauko stiprio. Darbo schema. Darbo užduotis. Darbo eiga. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti spindulių eigą ir atvaizdų susidarymą glaudžiamuosiuose ir sklaidomuosiuose lęšiuose. Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo schema. Darbo eiga. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Darbo eiga. Skysčio lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Darbo tikslas: Išnagrinėti visišką vidaus atspindį ir jo panaudojimą lūžio rodiklių matavimui. Darbo užduotis: Susipažinti su refraktometro veikimo principu ir išmatuoti įvairių skysčių lūžių rodiklius. Elektrono specifinio krūvio nustatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti elektringų dalelių judėjimą elektriniuose ir magnetiniuose laukuose ir išmatuoti elektrono specifinį (savitąjį) krūvį. Darbo užduotis. Nustatyti elektrono specifinį krūvį. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga.
  Fizika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2010-06-15
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai

  Fizikos laboratoriniai darbai. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Priverstinių svyravimų tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-03-07
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas. Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru.
  Fizika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-03-14
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  Garso greičio nustatymas statmenųjų svyravimų sudėties metodu. Skysčio klampos koeficiento nustatymas Stokso būdu. Entropijos pokyčio nustatymas šildant ir lydant kristalinį kūną. Dujų molinių šilumų santykio nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (4)

  Laboratoriniai darbai: Žiedo inercijos momento matavimas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-24
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (5)

  Laboratorinis darbas nr. 16. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Kontroliniai klausimai. Šiluminis spinduliavimas ir jo savybės. Šiluminio spinduliavimo charakteristikos: spinduliavimo ir sugėrimo geba, integralinė spinduliavimo geba. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Energijos pasiskirstymas absoliučiai juodojo kūno spinduliavimo spektre. Planko matinio spinduliavimo hipotezė. Planko farmulė. Optinio pirometro veikimo principas. Laboratorinis darbas nr. 28. Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Kontroliniai klausimai. Atomo branduolių sandara ir pagrindinės charakteristikos. Radioaktyvusis spinduliavimas ir jo rūšys. Radioaktyviojo skylimo dėsniai. Skilimo pastovioji, pusamžis, aktyvumas β spindulių prigimtis ir pagrindinės savybės. Branduolių masės ir krūvio poslinkio dėsniai β skylimo atveju. Laboratorinis darbas nr. 18 Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi Kontroliniai klausimai. Linijinių spektrų kilmė, vandenilio atomo spektras. Juostiniai ir ištisiniai spektrai, jų kilmė. Emisijos ir absorbcijos spektrai. Kokybinė ir kiekybinė spektrinės analizės. Darbo eiga ir laukiami rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 17. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas. Darbo tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties fotosrovės priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Kontroliniai klausimai. Išorinis fotoefektas. Išorinio fotoefekto tyrimo schema. Išorinio fotoefekto dėsningumai. Einšteino lygtis fotoefektui. Elektronų išlaisvinimo darbas. Fotoefekto raudonoji riba, jos nustatymo būdai.
  Fizika, laboratorinis darbas(23 puslapiai)
  2009-11-25
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (6)

  Laboratorinis darbas nr.28. Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. BANDYMO EIGA. Kontroliniai klausimai. Atomų branduolių sandara ir pagrindinės charakteristikos. Radioaktyvusis spinduliavimas ir jo rūšys. Radioaktyviojo skilimo dėsniai. Skilimo pastovioji, pusamžis, aktyvumas. Β spindulių prigimtis ir pagrindinės savybės. Branduolių masės ir krūvio poslinkio dėsniai β skylimo atveju. Eksperimentiniai radioaktyviųjų dalelių registravimo metodai. Laboratorinis darbas nr. 16. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Šiluminis spinduliavimas ir jo savybės. Šiluminio spinduliavimo charakteristikos: spinduliavimo ir sugėrimo geba, integralinė spinduliavimo geba. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Energijos pasiskirstymas absoliučiai juodojo kūno spinduliavimo spektre. Planko matinio spinduliavimo hipotezė. Planko formulė. Optinio pirometro veikimo principas. Laboratorinis darbas nr. 18. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Linijinių spektrų kilmė, vandenilio atomo spektras. Juostiniai ir ištisiniai spektrai, jų kilmė. Emisijos ir absorbcijos spektrai. Kokybinė ir kiekybinė spektrinės analizės. Darbo eiga ir laukiami rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 25. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. DARBO METODIKA IR PAGRINDINĖS FORMULĖS. Bandymo eiga. Kontroliniai klausimai. Elektroninio (n - tipo) ir skylinio (p - tipo) puslaidininkių laidumo aiškinimas juostinės teorijos modeliu.
  Fizika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2011-05-17
Puslapyje rodyti po