Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Fizika (83)

  Ką vadiname šviesos intensyvumu, apšvietumu, srautu ir stipriu? Apibūdinkite monochromatinę šviesą. Kokias bangas vadiname koherentinėmis? Sudėję dvi monochromatines koherentines šviesos bangas gaukite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Paaiškinkite vienodo storio ir vienodo polinkio interferencinių juostų susidarymą. Kas lemia plonų plėvelių spalvą? Kokiu tikslu skaidrinama optika ir kaip tai daroma? Paaiškinkite Maikelsono ir Liniko interferometrų veikimo principą ir paskirtį? Kokį reiškinį vadiname šviesos difrakcija? Suformuluokite Heigenso ir Frenelio principą. Paaiškinkite Frenelio zonų metodą. Kokia bus svyravimo amplitudė erdvės taške, esančiame už apvalaus neskaidraus ekrano? Kada už apvalios kiaurymės pasirinktame erdvės taške stebimas difrakcinis minimumas ir kada maksimumas? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją siaurame plyšyje. Parašykite eigos skirtumų maksimumo ir minimumo sąlygų išraiškas. Kas yra tiesinė difrakcinė gardelė ir kokie parametrai nusako jos kokybę? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją tiesinėje gardelėje. Kaip gaunami difrakciniai spektrai ir nuo ko priklauso didžiausia stebimų spektrų eilė? Kas yra optinio prietaiso dispersija ir skiriamoji geba? Nuo ko priklauso tiesinės difrakcinės gardelės skiriamoji geba? Paaiškinkite bangų difrakcijos erdvinėje gardelėje reiškinį. Užrašykite Bregų formulę nuo kristalo atominių plokštumų atsispindėjusių Rentgeno spindulių difrakcijos maksimumui. Kokiems praktiniams tikslams naudojama Rentgeno spindulių difrakcija kristaluose? Paaiškinkite holografinio vaizdo gavimo principą ir praktinį holografijos taikymą. Koks reiškinys vadinamas bangų dispersija? Kuo skiriasi normalioji ir anomalioji šviesos dispersija? Kuo skiriasi bangos fazinis ir grupinis greičiai? Kas yra natūrali ir poliarizuota šviesa? Ar galima paprasta akimi atskirti natūralią šviesą nuo poliarizuotos? Kokiais būdais gaunama poliarizuota šviesa? Apibūdinkite šviesos poliarizacijos laipsnį. Užrašykite ir paaiškinkite Briusterio ir Maliu dėsnius. Kokia aplinkų savybė vadinama optine anizotropija? Paaiškinkite dvejopą šviesos lūžį. Paaiškinkite dirbtinės optinės anizotropijos (mechaninės, elektrinės ir magnetinės) reiškinį. Nuo ko priklauso poliarizacijos plokštumos pasukimo kampas? Kaip paaiškinamas šviesos sugerties mechanizmas? Užrašykite ir paaiškinkite Bugerio ir Lamberto dėsnį. Kokiu principu veikia šviesos filtrai, kuriuose vyksta selektyvioji šviesos sugertis? Apibūdinkite sugerties spektrą ir kūnų spalvos prigimtį. Koks yra šviesos sklaidos mechanizmas? Kas yra vadinama molekuline sklaida? Suformuluokite Reilio dėsnį. Kokia Doplerio reiškinio optikoje esmė? Kvantinė optika. Apibūdinkite šiluminį spinduliavimą. Kuo jis skiriasi nuo kitų spinduliavimo rūšių? Kas yra kūno spinduliuotės ir sugerties geba? Nusakykite absoliučiai juodo kūno savybes. Suformuluokite ir paaiškinkite Kirchhofo dėsnį. Suformuluokite ir paaiškinkite empirinius šiluminio spinduliavimo Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Paaiškinkite Planko formulę ir gaukite iš jos Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Kokiu principu veikia optiniai pirometrai ir koks jų praktinis taikymas? Kokie jų privalumai? Paaiškinkite išorinio fotoelektrinio reiškinio dėsnius ir pavaizduokite juos grafiškai. Kas yra antrinė elektronų emisija? Paaiškinkite fotodaugintuvo veikimo principą. Kokiu principu veikia televizijos kamera? Kokiu būdu optinis vaizdas paverčiamas elektriniu signalu? Paaiškinkite Komptono reiškinio esmę. Kodėl šio reiškinio negalima stebėti su šviesos bangomis?
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-11-10
 • Fizika (84)

  Paaiškinkite laisvųjų elektromagnetinių virpesių susidarymą idealiajame kontūre. Sudarykite šių virpesių diferencialinę lygtį, parašykite ir paaiškinkite jos sprendinį. Paaiškinkite slopinamųjų virpesių susidarymą realiajame kontūre. Užrašykite ir paaiškinkite šių virpesių diferencialinę lygtį bei jos sprendinį. Kas yra logaritminis slopinimo dekrementas ir kontūro kokybė? Kokie virpesiai vadinami priverstiniais? Užrašykite ir paaiškinkite jų diferencialinę lygtį bei sprendinį. Paaiškinkite virpesių rezonanso reiškinį. Kuo skiriasi įtampų ir srovių rezonansas? Maksvelio teorijos pagrindai. Kokį fizikinį dydį vadiname slinkties srove? Kas sąlygoje slinkties srovę vakuume ir dielektrike? Užrašykite ir paaiškinkite visuminės srovės stiprumo ir tankio išraiškas, apimančias laidumo ir slinkties sroves. Užrašykite ir paaiškinkite pirmąją Maksvelio integralinę lygtį, kaip visuminės srovės dėsnį. Užrašykite ir paaiškinkite antrąją Maksvelio integralinę lygtį, kaip Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnį. Užrašykite ir paaiškinkite trečiąją ir ketvirtąją Maksvelio integralines lygtis, kaip Gauso teoremas elektromagnetiniam laukui. Nurodykite elektrinio lauko stiprumo, slinkties, magnetinės indukcijos, magnetinio lauko stiprumo ir srovės tankio vektorių tarpusavio ryšį, išreikšdami jį per aplinkos parametrus: dielektrinę ir magnetinę skvarbas bei savitąjį laidumą. Užrašykite ir paaiškinkite tampriųjų ir elektromagnetinių bangų diferencialines lygtis. Kaip apskaičiuojamas elektromagnetinių bangų fazinis greitis ir lūžio rodiklis? Kas yra energijos srauto tankis? Kam lygus elektromagnetinių bangų energijos srauto tankis (Pointingo vektorius)? Banginė optika. Ką vadiname šviesos intensyvumu, apšviestumu, šviesumu, srautu ir stipriu? Suformuluokite šviesos atspindžio ir lūžio dėsnius. Kas yra visiškasis vidaus atspindys? Kokios visiškojo atspindžio sąlygos? Apibūdinkite monochromatinę šviesą. Kokias bangas vadiname koherentinėmis? Sudėję dvi monochromatines koherentines šviesos bangas gaukite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Nuo kokių parametrų priklauso interferencijos rezultatas plonose skaidriose plėvelėse? Užrašykite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Paaiškinkite vienodo storio ir vienodo polinkio interferencinių juostų susidarymą. Kas lemia plonų plėvelių spalvą? Kokiu tikslu skaidrinama optika ir kaip tai daroma? Paaiškinkite Maiklsono ir Liniko interferometrų veikimo principą ir paskirtį. Kokį reiškinį vadiname šviesos difrakcija? Suformuluokite Heigenso ir Frenelio principą. Žodžiais, piešiniu ir matematiškai paaiškinkite Frenelio zonų metodą. Kada už apvalios kiaurymės pasirinktame erdvės taške stebimas difrakcinis minimumas ir kada maksimumas? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją siaurame plyšyje. Parašykite eigos skirtumų maksimumo ir minimumo sąlygų išraiškas. Kas yra tiesinė difrakcinė gardelė ir kokie parametrai nusako jos kokybę? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją tiesinėje gardelėje. Kaip gaunami difrakciniai spektrai ir nuo ko priklauso didžiausia stebimų spektrų eilė? Kas yra optinio prietaiso dispersija ir skiriamoji geba? Nuo ko priklauso tiesinės difrakcinės gardelės skiriamoji geba? Paaiškinkite bangų difrakcijos erdvinėje gardelėje reiškinį. Užrašykite Bregų formulę nuo kristalo atominių plokštumų atsispindėjusių Rentgeno spindulių difrakcijos maksimumui. Kokiems praktiniams tikslams naudojama Rentgeno spindulių difrakcija kristaluose? Paaiškinkite holografinio vaizdo gavimo principą ir praktinį holografijos taikymą. Koks reiškinys vadinamas bangų dispersija? Kuo skiriasi normalioji ir anomalioji šviesos dispersija? Kuo skiriasi bangos fazinis ir grupinis greičiai? Kas yra natūrali ir poliarizuota šviesa? Ar galima paprasta akimi atskirti natūralią šviesą nuo poliarizuotos? Kokiais būdais gaunama poliarizuota šviesa? Apibūdinkite šviesos poliarizacijos laipsnį. Užrašykite ir paaiškinkite Briusterio ir Maliu dėsnius. Kokia aplinkų savybė vadinama optine anizotropija? Paaiškinkite dvejopą šviesos lūžį. Paaiškinkite dirbtinės optinės anizotropijos (mechaninės, elektrinės ir magnetinės) reiškinį. Koks jo praktinis taikymas? Apibūdinkite poliarizacijos plokštumos sukimo reiškinį. Nuo ko priklauso poliarizacijos plokštumos pasukimo kampas? Kaip paaiškinamas šviesos sugerties mechanizmas? Užrašykite ir paaiškinkite Bugerio ir Lamberto dėsnį. Apibūdinkite sugerties spektrą ir kūnų spalvos prigimtį. Koks yra šviesos sklaidos mechanizmas? Kas yra vadinama molekuline sklaida? Suformuluokite Reilio dėsnį. Kokia Doplerio reiškinio optikoje esmė?
  Fizika, špera(9 puslapiai)
  2006-11-10
 • Fizika (85)

  20 klausimų fizikos testas. Teisingi atsakymai.
  Fizika, testas(2 puslapiai)
  2006-11-17
 • Fizika (86)

  Spinduliavimo sužadinimo būdai. Kūnų emisijos ir absorbcijos geba. Kirchhofo dėsnis šiluminiam spinduliavimui. Stefano - Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Šviesos slėgis ir aiškinimas. Išorinis Fotoefektas. Selektyvusis fotoefektas. Vidinis fotoefektas. Komptono efektas. Debroilio hipotezė. Banginė funkcija. Šrėdingerio lygtis. Šrėdingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje.
  Fizika, špera(5 puslapiai)
  2006-11-19
 • Fizika (87)

  Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Laisvieji virpesiai idealiame kontūre. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Banginė optika. Šviesos bangų koherentiškumas ir interferencija. Šviesos interferencija plonose plėvelėse. Optiniai interferometrai (Maiklsono). Šviesos difrakcija. Frenelio difrakcija. Fraunhoferio difrakcija. Bangų difrakcija erdvinėje gardelėje. Holografijos principai. Šviesos absorbcija ir sklaida. Šviesos dispersija. Grupinis greitis. Šviesos poliarizacija. Kristalų optikos elementai. Dirbtinė optinė anizotropija ir magnetooptiniai reiškiniai kristaluose bei skysčiuose. Čerenkovo spinduliavimas. Doplerio reiškinys. Netiesinės optikos samprata.
  Fizika, špera(17 puslapių)
  2006-11-19
 • Fizika (88)

  Fizikos turinys. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių vienetai. Slenkamojo judėjimo kinematika. Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Inercinės atskaitos sistemos. Pirmas Niutono dėsnis - Inercijos dėsnis. Niutono dėsniai. Judesio kiekio arba impulso tvermės dėsnis. Mechaninė energija. Mechaninis darbas. Jėgų laukas. Potencialinės jėgos. Gravitacinių jėgų darbas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis mechanikoje. Sukamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Ryšys tarp slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematinių dydžių. Mechaninės sistemos jėgos ir judesio kiekio mementas. Inercijos momentas. Šteinerio teorema. Šteinerio teorema. Sukamojo judėjimo pagrindinis dinamikos dėsnis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetine energija. Specialioji reliatyvumo teorija. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai ir Lorenco transformacijos. Vienalytiškumo reliatyvumas. Judančio kūno ilgis. Reliatyvistinis laiko tarpo pokytis. Įvykių intervalas. Greičių transformacija ir sudėtis. Reliatyvistinė dinamika. Reliatyvistinė kinetinė energija. Reliatyvistinė energija bei masės ir energijos sąryšis.
  Fizika, špera(7 puslapiai)
  2006-11-21
 • Fizika (89)

  25 klausimų fizikos testas. Atsakymai.
  Fizika, testas(4 puslapiai)
  2006-11-24
 • Fizika (9)

  Franko ir Herco bandymas. Rentgeno spinduliai. Molekulių energetiniai lygiai. Molekuliniai spektrai. Kvantinių šuolių tipai ir lygmenų užpildymas. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Pasiskirstymo funkcija. Fazinė erdvė. Bozės ir Einšteino bei Fermio ir Dirako skirstiniai. Kristalai. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui ir energijos juostos fundamentalieji sąveikos tipai. Elementariosios dalelės. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Puslaidininkiai. Priemaišinių puslaidininkių laidumas. Radioaktyviosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika. Dozimetrija. Puslaidininkiai ir savasis puslaidininkių laidumas. Kvantinės metalų elektros laidumo teorijos išvados. Superlaidumas. Atomo branduolio sandara. Radioaktyviųjų elementų poslinkio dėsnis. Branduolinės jėgos. Atomo branduolių sintezės reakcija. Branduolio ryšio energija ir masės defektas. Branduolinės reakcijos ir tvermės dėsniai.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2005-06-10
 • Fizika (90)

  Fizikos namų darbai. Apskaičiuokite termoelektroninės emisijos iš volframo katodo paviršiaus soties srovės stiprį temperatūroje T2=1620 K, jei žinoma, kad T1=1700 K temperatūroje termoelektroninės emisijos soties srovės stipris Is1=11.5 mA. Nubrėžkite grafiką Is= (T) temperatūrų intervale T=1600-1750 K. (A=4.5 eV, k=1.38*10-23J/K). Kokiu greičiu v turi judėti elektronas, kad jo impulsas sutaptų su fotono impulsu, kai fotono bangos ilgis 0.00127nm. 3. Normalės kryptimi į šviesos difrakcinės gardelės paviršių krinta monochromatinė šviesa. Apskaičiuokite didžiausią difrakcijos maksimumo eilę m raudonajai šviesai, kai r=634 nm. Du monochromatinės šviesos (535nm) spinduliai susitinka ekrano taške A: vienas-tiesiogiai iš šaltinio S, o kitas-atsispindėjęs nuo plokščio veidrodžio V, lygiagretaus su spinduliu SA. Nustatykite ar taške A abu spinduliai stiprins vienas kitą, ar silpnins, jei ekrano nuotolis nuo šaltinio l=1.34m, o veidrodžio plokštuma nutolusi per h=2.22mm nuo tiesioginės krypties SA. 5. Šviesa krinta iš aplinkos, kurios lūžio rodiklis n1=1.336 į stiklą, kurio n2=1.516. Apskaičiuokite spindulio kritimo kampą, kai tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių kampas lygus 90. 6. Bangos ilgis, atitinkantis didžiausią energiją absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektre, yra 575nm. Apskaičiuokite kūno paviršiaus energinį šviesį Re. (5.67*10-8 W/(m2*K2), b=2.898*10-3 m*K).
  Fizika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-05
 • Fizika (91)

  Laukas ir medžiaga – dvi pagrindinės materijos formos. Elektrostatinio lauko stipris. Elektrinio lauko stiprumas. Gauso teorema ir jos taikymas. Gauso teoremos taikymas elektrinio lauko stipriui skaičiuoti. Ryšys tarp elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo. Taškinių krūvių sistemos. Elektrostatinis dipolio laukas. Elektrinis dipolis. Potencialinis elektrostatinio lauko pobūdis. Elektrostatiniai matavimo prietaisai, elektringųjų dalelių greitintuvai, elektrostatinis fokusavimas. Elektrostatinis matuoklis. Elektringųjų dalelių greitintuvai. Elektrostatinis laukas dielektrikuose. Dialektriko polirizacija. Segnetoelektrikai. Termolektrikai. Fotoelektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrinė talpa. Kondensatoriai. Nuolatinė elektros srovė. Elektrovara. Srovės stipris ir tankis. Laidininko varža. Kirchofo dėsniai. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Medžiagos magnetinės savybės. Medžiagos įmagnetėjimas. Paramagnetikai. Diamagnetikai. Feromagnetizmo prigimtis. Magnetiniai domenai. Feromagnetiko histerezė. Kiuri temperatūra. Feromagnetikų taikymas technikoje. Magnetinės indukcijos srautas ir cirkuliacija. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnis. Indukcijos elektrovaros elektroninis mechanizmas. Saviindukcijos reiškinys ir laidininko induktyvumas. Įjungimo ir išjungimo srovė. Magnetinio lauko energija. Elektros variklio veikimo principas. Sūkurinis elektrinis laukas. Maksvelio lygtys. Elektromagnetinės bangos. Pointingo vektorius. Pointingo vektoriumi. Elektromagnetinių bangų skalė. Logoritminis slopinimo dekramentas. Monochromatinė šviesa. Poliarizuota šviesa. Poliarizuotos šviesos gavimas šviesai lūžtant ir atsispindint dviejų dielektrikų riboje bei esant dvejopam šviesos spindulių lūžimui vienaašiuose ir dviašiuose kristaluose. Tampriųjų deformacijų kietuose kūnuose tyrimo poliarizacijos metodai. Kvantinės šviesos savybės. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo ir sugėrimo geba. Absoliučiai juodas kūnas, jo spinduliavimo dėsnis. Planko formulė. Komptono efektas. Šviesos slėgis. Optinė pirometrija. Priverstinis svyravimas. Lazeriai. Lazerinio spinduliavimo panaudojimas technikoje. Šterno – Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pauli principas. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Kristaliniai kūnai. Energetinių juostų susidarymas.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2006-12-08
 • Fizika (92)

  Šiluminis spinduliavimas. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos, absorbcijos ir atspindžio gebos. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Kvantų hipotezė, Planko formulė ir jos ryšys su kitais spinduliavimo dėsniais. Optinė pirometrija. Optinis pirometras. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos. Išorinis fotoefektas. Fotono masė. Judesio kiekis. Sklidimo greitis. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis. Kvantinės mechanikos elementai. De Broilio hipotezė. De Broilio bangų statistinė prasmė. Klasikinės mechanikos taikymo ribos. Haisenbergo neapibrėžtumo sąryšiai. Banginė funkcija. Šredingerio lygtis. Šredingerio lygtis. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Dalelės perėjimas pro potencialinį barjerą. Tunelinis reiškinys.
  Fizika, špera(7 puslapiai)
  2006-12-14
 • Fizika (93)

  Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Kvazistacionarioji srovė. Laisvieji virpesiai idealiame kontūre. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Pilnoji Maksvelio lygtis. Antroji Maksvelio integralinė lygtis. Pilnoji Maksvelio lygčių sistema. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Banginė optika bendros žinios apie šviesos bangas. Šviesos bangų koherentiškumas ir interferencija. Šviesos interferencija plonose plėvelėse. Optiniai interferometrai (maiklsono). Šviesos difrakcija. Frenelio difrakcija. Fraunhoferio difrakcija. Bangų difrakcija erdvinėje gardelėje. Holografijos principai. Šviesos absorbcija ir sklaida. Šviesos dispersija. Grupinis greitis. Šviesos poliarizacija. Kristalų optikos elementai. Dirbtinė optinė anizotropija ir magnetooptiniai reiškiniai kristaluose bei skysčiuose.
  Fizika, špera(17 puslapių)
  2007-01-03
 • Fizika (94)

  Vandeniliškasis atomas. Vandenilio pagrindinės būsenos banginė funkcija. Pagrindinis kvantinis skaičius ir jo fizikinė prasmė. Šalutinio kvantinio skaičiaus prasmė. Magnetinio kvantinio skaičiaus fizikinė prasmė. Šterno ir Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Elektrono sukinio ir sukinio magnetinis kvantiniai skaičiai. Paulio draudimo principas. Elektronų pasiskirstymas atome. Periodinė elementų sistema. Vandenilio atomų spektrinių linijų serijos ir formulės. Franko ir Herco eksperimentas bei išvados. Rentgeno spindulių ištisiniai ir linijiniai spektrai. Mozlio dėsnis. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Molekulės rotacinės energijos lygmenys. Molekulės vibracinės energijos lygmenys. Rotacinių, vibracinių ir elektroninių energijos lygmenų diagrama. Molekulinių spektrų samprata. Kvantinių šuolių tipai. Lygmenų užpildymas. Užpildymo apgrąža. Kaip sudaroma lygmenų užpildymo elektronais apgrąža. Kvantinių generatorių bei stiprintuvų veikimo principai. Fononai. Metalų šiluminė talpa. Metalų elektrinis laidumas. Superlaidumo samprata. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui. Energijos juostos. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Puslaidininkiai. Savasis elektrinis laidumas. Priemaišinis elektronų laidumas. Branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys. Branduolinių jėgų savybės, Branduolinių jėgų aiškinimas. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyvusis skilimas, jo dėsnis. Radioaktyviojo skilimo dėsningumai. Branduolinių reakcijų samprata. Reakcijos efektyvusis skerspjūvis. Branduolių dalijimasis. Valdomos branduolinės (dalijimosi) reakcijos. Branduolių sintezės (tarp jų ir termobranduolinės) reakcijos. Jų valdymo problema. Dalelės ir antidalelės. Jų atsiradimas ir anihiliacija. Antimedžiagos samprata ir jos egzistavimo galimybe. Subatominių dalelių skirstymas: fotonai, leiptonai, mezonai, barionai. Kvarkų samprata ir svarbiausios jų charakteristikos. Keturi fundamentaliųjų sąveikų tipai: gravitacinė, silpnoji, elektromagnetinė ir stiprioji. Pagrindinės jų charakteristikos.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Fizika (95)

  Atomų ir molekulių spektrai. Vandenilio spektras. Franko ir Herco bandymas. Rentgeno spinduliai. Molekulių energetiniai lygiai. Molekuliniai spektrai. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Kvantinių šuolių tipai ir lygmenų užpildymas. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Kvantinės statistikos ir kietojo kūno fizikos elementai. Kvantinės fizikos samprata. Neišsigimusios ir išsigimusios dujos. Pasiskirstymo funkcija. Fazinė erdvė. Bozės ir Einšteino bei Fermio ir Dirako skirstiniai. Elektroninės dujos. Fermio energija ir lygmuo. Metalų šiluminė talpa ir fononai. Kvantinės metalų el. laidumo teorijos išvados. Superlaidumas. Kristalai. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui ir energijos juostos. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Puslaidininkiai. Puslaidininkiai ir savasis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkiai, silicis. Priemaišinių puslaidininkių laidumas. Atomo branduolio fizika. Atomo branduolio sandara. Branduolinės jėgos. Branduolio ryšio energija ir masės defektas. Radioaktyvumas. Radioaktyviųjų elementų poslinkio dėsnis. Branduolinės reakcijos ir tvermės dėsniai. Branduolio dalijimosi reakcija ir grandininė reakcija. Atomo branduolių sintezės reakcija. Radioaktyviosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika. Dozimetrija. Elementariosios dalelės. Dalelės ir antidalelės. Fundamentalieji sąveikos tipai.
  Fizika, špera(17 puslapių)
  2007-01-08
 • Fizika (97)

  Pilnoji Maksvelio lygtis. Stinkties srovė, jos tankis. Maksvelio lygčių sistema inetegraliniu pavidalu ir diferencialiniu pavidalu. Pilnutinė srovė. Pirmoji Maksvelio integralinė lygtis. Maksvelio diferencialinė lygtis. Antroji Maksvelio integralinė lygtis. Pilnoji Maksvelio lygčių sistema. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinės bangos diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Elektromagnetinių bangų skalė. Banginė optika. Bendros žinios apie šviesos bangas. Šviesos bangos. Šviesos atspindžio ir lūžio dėsniai. Visiškas vidaus atspindys. Šviesos difrakcija. Šviesos difrakcijos sąvoka. Heigenso ir Frenelio principas. Frenelio difrakcija. Frenelio zonos. Šviesos absorbcija ir sklaida. Šviesos sklaida. Šviesos dispersija. Šviesos dispersijos sąvoka. Elementari šviesos dispersijos teorija. Šviesos poliarizacija. Šviesos poliarizacijos tipai. Maliu dėsnis. Šviesos atspindžio poliarizacija. Kristalų optikos elementai. Dvejopas šviesos lūžimas. Kero reiškinys. Plokščiųjų bangų difrakcija.
  Fizika, špera(8 puslapiai)
  2007-01-19
 • Fizika (98)

  Klasikinė ir modernioji fizika. Modeliai, teorijos, dėsniai, eksperimentas. Matematinis aparatas. Vektoriai. Matavimo vienetai. Dimensijų analizė. Tikslumas. Kinematika. Atskaitos sistemos (Galilėjaus reliatyvumas).
  Fizika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (99)

  Diferencinės lygtys. Matavimo vienetai. Dimensijų analizė. Tikslumas. Mechanika. Statika. Kinematika. Dinamika. Greitis. Pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematika.
  Fizika, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika Lietuvoje

  Įvadas. Daugiaelektroninių atomų teorijos kūrėjas. Povilas Brazdžiūnas. Lietuvos fizikai. Fizikos atsiradimas Lietuvoje. Išvados.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-30
 • Fizika po Einšteino

  Giovanni Amelino-Camelia. Konstantų derinys. Joao Margueijo. Ribą galima pakelti.
  Fizika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-05
 • Fizikai

  PowerPoint pristatymas. Demokritas. Aristotelis. Archimedas. Galilėjus. Kopernikas. Dekartas. Seras Izaokas Niutonas. Andrė Mari Amperas. Maiklas Faradėjus. Albertas Einšteinas.
  Fizika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-03-22
Puslapyje rodyti po