Šperos.lt > Fizika > Fizikos diplominiai darbai
Fizikos diplominiai darbai

(3 darbai)

Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuoseĮvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės difuzijos lygtis ir jos analizinio sprendinio vienatinumas ir konvergavimas. Netiesinė difuzija neizoterminiu atveju. Difuziniai procesai. Tyrimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodaisĮvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipidai. Deoksiribonukleino rūgštys. Biolustų substratų gamyba. Mikroantspaudavimo metodas. Savitvarkių monosluoksnių gardelės. Lipidinių membranų gardelės. Naudojama aparatūra. Pagrindinė matavimo schema. Optinis epi-fluorescencinis mikroskopas. Atominės jėgos mikroskopas (AJM). Eksperimento metodika. Lipidinių membranų gardelių formavimas. Baltyminių gardelių formavimas ant savitvarkų monosluoksnių. Paklaidų skaičiavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Polidimetilsiloksano antspaudo charakterizavimas. Silicio paviršius po mikroantspaudavimo. Lipidinių membranų tyrimas ant mikrostruktūrizuotų plokštelių. Baltyminių plėvelių ant savitvarkių monosluoksnių tyrimas ir manipuliavimas AJM. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluoseAnotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota atomų migracija ir difuzija. Radiacinių defektų įtaka migracijai ir difuzijai žemose temperatūrose. Radiacijos stimuliuota difuzija. Eksperimentiniai tyrimo metodai. Trumpa eksperimentų, kuriuose stebima radiacijos stimuliuota difuzija apžvalga. Difuzijos procesų teorija. Difuzijos procesų lygtys ir jų sprendiniai. Radiacijos stimuliuota difuzija žemose temperatūrose. Minkštąja Rentgeno spinduliuote veikiamų Si monokristalo bandinių, laidumas. Difuzijos lygtis ir jos sprendimas, įskaitant generaciją ir rekombinaciją. Laplaso transformacijų taikymas difuzijos lygties su šaltiniu sprendimui. Difuzijos lygtis su baigtine vakancijų gyvavimo trukmė. Išvados. Padėka. Priedai (1). Skaityti daugiau