Šperos.lt > Fizika > Fizikos kursiniai darbai
Fizikos kursiniai darbai

(5 darbai)

Inertinių dujų radionuklidų spinduliavimo ore, tiesioginės registracijos efektyvumo įvertinimasĮvadas. Radionuklidų patekimas į aplinką ir jų charakteristikos. Puslaidininkinis detektorius. Radionuklidų pasiskirstymo atmosferoje modelis. Matavimo metodas. Koncentracijos skaičiavimo metodas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Lazeriai ir fraktalinė šviesaĮvadas. Lazerio sukūrimas. Pirmasis - rubino lazeris. Lazerio veikimo principas. Fraktalai. Fox-Li Power metodas. Video grįžtamasis ryšys. Naujovės. Išvados. Skaityti daugiau
LazerisĮvadas. Fizikiniai lazerio veikimo principai. Savaiminis ir priverstinis spinduliavimas. Šviesos stiprinimas ir generavimas. Lazerio spinduliuotės. Lazerių rūšys. Kietos būsenos lazeriai. Dujų iškrovos lazeriai. Dažų lazeriai. Dujų dinaminiai lazeriai. Eksimeriniai lazeriai. Cheminiai lazeriai. Puslaidininkiniai lazeriai. Atominis lazeris. Lazerio veikimo režimai. Skersiniai režimai. Ašiniai režimai. Skaityti daugiau
SpektroskopijaPralaidumo spektroskopija. Atspindžio spektroskopija. Vidinio atspindžio spektroskopija. Spektroskopijoje naudojami energijos vienetai. Spinduliuotės. Jų pagrindinės charakteristikos. Fourier (Furje) transformacijos taikymas spektroskopijoje. Vibracinė spektroskopija. Harmoninio ir anharmoninio osciliatoriaus modeliai. Normalieji svyravimai, grupiniai dažniai, rezonansas. Absorbcijos juostų intensyvumas. Absorbcinio vibracinio spektro vidurinėje IR srityje interpretavimas. IR spektrometrai. IR spektroskopijos taikymas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Terminės difuzijos proceso tyrimas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas (3)Įvadas. Terminės difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis begalinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir pasiskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Paviršinių akustinių bangų juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai. Grafiko aptarimas. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau