Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Fizikinės jėgos

  Pamąstymai apie jėgą. Tamprumo jėga. Visuotinės traukos jėga. Sunkio jėga. Kūno svoris. Nesvarumas. Su pagreičiu judančio kūno svoris. Sunkio jėgos veikiamo kūno judėjimas: kūnas juda vertikaliai. Trinties jėga. Rimties trintis. Slydimo trinties jėga. Trinties jėgos veikiamo kūno judėjimas.
  Fizika, referatas(18 puslapių)
  2007-09-26
 • Fizikinių reiškinių modeliavimas

  Modeliavimo samprata. Modeliavimas Mathcad programa. Kietieji kūnai. Šiluminis judėjimas kietuose kūnuose. Kietųjų kūnų savitoji (molinė) šiluma. Šiluminis kietųjų kūnų plėtimasis. Šiluminis kietųjų kūnų laidumas. Kvantinių būsenų tankis. Fizikinių reiškinių modeliavimas. Kieto kūno molinės šilumos priklausomybė nuo temperatūros. Būsenų tankio priklausomybė nuo energijos. Išvados.
  Fizika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-12
 • Fizikos dėsniai

  PowerPoint pristatymas. Bangavimas. Garso bangos. Muzikiniai garsai ir triukšmai. Bangų interferencija. Heigenso principas. Bangų atspindžio dėsnis. Bangų lūžimas. Bangų difrakcija. Fizikos dėsniai. Huko dėsnis. Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas. I-asis Niutono dėsnis. II-asis Niutono dėsnis. III Niutono dėsnis. Dujų dėsniai. Gei-Liusako dėsnis. Izochorinis procesas. Šarlio dėsnis. Kulono dėsnis. Impulso tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis. Svyravimai. Termodinamika. Superlaidumas. Darbas. Galia. Faradėjaus dėsnis. Diodas (vakuuminis). Voltamperinė charakteristika. Triodas (elektroninė lempa). Elektroninis elektros ventilis (diodas). Pašalinės jėgos. EVJ.
  Fizika, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-12-18
 • Fizikos ir astronomijos istorija

  Fizikos ir astronomijos atsiradimas. Aleksandrijos muziejus. Viduramžių fizika ir mokslo atgimimas. Galilei – klasikinės fizikos pradininkas. Fizika nuo Galilei iki Newton. I. Newton 1632–1727. Mechanika ir mokslas apie šilumą XVIII amžiuje. Elektros reiškinių tyrimai. Banginė šviesos teorija. Termodinamika ir kinetinė dujų teorija. Elektros srovės tyrimai. Bendros elektromagnetinių reiškinių teorijos sukūrimas. Šiuolaikinės fizikos pradžia. Reliatyvumo teorija. Kvantinė mechanika. Atomų ir molekulių fizika. Atomo branduolio ir elementariųjų dalelių fizika. Kondensuotųjų terpių ir lazerių fizika.
  Fizika, konspektas(43 puslapiai)
  2010-10-28
 • Fizikos istorija

  Mokslo žinios Egipte ir Babilonijoje. Mokslo požymiai. Aristotelio fizika. Aristotelio gyvenimas ir veikla. Aristotelio sistema ir mokslų išskyrimas. Materija, pirminiai elementai ir visatos sandara. Mokslas apie judėjimą. Archimedo atradimai ir išradimai. Gyvenimas ir veikla. Statika ir hidrostatika. Euklido ir Ptolemajo geometrinė optika. Viduramžių fizika Vakarų Europoje. Mokslo atgimimo pradininkai. Gyvenimas ir kova už naująjį mokslą. Galileo Galilei. Fizikos metodas. Mokslo ypatumai ir raidos sąlygos. Pirmosios mokslų akademijos ir mokslo žurnalai. E. Torricelli'o, B. Pascal'io, R. Boyle'io ir O. Guericke's eksperimentiniai tyrimai. Atmosferos slėgio atradimas. B. Pascal'io darbai iš aerostatikos ir hidrostatikos. O. Guericke's bandymai su išretintu oru ir elektra. R.Boyle dujų būvio dėsnis ir "korpuskulinė filosofija". Ch. Huygens'o ir R. Hooke'o mechanikos bei optikos darbai. R. Hooke. Gyvenimas ir veikla. Visuotinės traukos dėsnis. Klasikinės mechanikos sukūrimas. Franklin'o bandymai ir elektros teorija. Krūvių sąveikos dėsnio nustatymas. Cavendish'o bandymai. Ch. Kulono darbai iš elektros ir magnetizmo. Elektros sroves šaltinio sukūrimas. A. Fresnel'io banginė šviesos teorija. Eterio problema. Bendro energijos tvermės dėsnio atradimas. Energijos tvermės dėsnis ir jo atradėjai. Termodinamikos pagrindai. Ampere elektrodinamika. Faraday'aus gyvenimas ir darbai. Elektromagnetinė indukcija. Lauko sąvoka. Įvairių rūšių elektros tapatumas ir elektromagnetiniai reiškiniai medžiagose. Nuo pirmojo generatoriaus ligi elektros amžiaus. Maxwell'o lygtys. Elektromagnetinių bangų atradimas. Katodinių spindulių tyrimai ir Roentgen'o spindulių atradimas. Radioaktyvumas. Kvanto ir fotono atradimas. XX amžiaus fizikos bruožai. A. Einstein'o gyvenimas ir veikla. Specialioji reliatyvumo teorija. Kvantinės mechanikos sukūrimas. Branduolių sandara ir branduolinė energija. Tikslieji mokslai Vilniaus universitete (1579-1832). Fizika Stepono Batoro universitete (1919-1939). Fizika Vytauto Didžiojo universitete (1920-1940).
  Fizika, špera(31 puslapis)
  2007-09-30
 • Fizikos mokslo raida Lietuvoje

  Fizikos mokslo plėtojimas Lietuvoje. Povilas Brazdžiūnas. Pagrindinės akademiko Adolfo Jucio gyvenimo ir veiklos datos.
  Fizika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-09
 • Fizikos raida Lietuvoje

  Įvadas. Koks fizikos žinių lygis yra šių dienų abituriento galvoje? Astrofizika Lietuvoje. Vidaus sistemų taikymas. Branduolio fizika Lietuvoje. Kodėl mums reikalinga branduolio fizika? Priešistorė.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-05
 • Fizikos raida Lietuvoje. Mechanika ir optika XVII amžiuje

  Darbo tikslas. Optika (istorija). Prietaisų taikymas optikoje. Fotografija (technologija). Mechanika (istorija). Išvados.
  Fizika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-15
 • Fizinė tarša

  Įvadas. Profesinės ligos. Triukšmas. Vibracija. Radiacinis spinduliavimas. Išvada.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-22
 • Fotoefektas ir jo taikymas

  PowerPoint pristatymas. Fotoefektas. Išorinis fotoefektas. Fotoefekto dėsningumai. Bandymai. Išorinio fotoefekto taikymas.
  Fizika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-04-05
 • Galvaniniai elementai ir elektrolizė (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra galvaniniai elementai. Elektrolizė. Elektrolizės procesas. Sausasis elementas. Metalų korozija.
  Fizika, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-03-28
 • Galvaninio elemento EV ir vidinės varžos matavimas taikant kompensacijos metodą

  Laboratorinis darbas Nr. 8. Darbo užduotis: Pamatuoti šaltinio EV ir vidinę varžą taikant kompensacijos metodą.. Darbo priemonės. Elektrinė schema. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-02
 • Gama spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti dėstytojo nurodytų metalų - spindulių absorbcijos koeficientus. Įvertinti surastų koeficientų paklaidas. Prietaisai. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-12-17
 • Gama spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas (2)

  Laboratorinis darbas b-16. Darbo tikslas: Nustatyti dėstytojo nurodytų metalų γ – spindulių absorbcijos koeficientus. Įvertinti rastų koeficientų reikšmes, apskaičiuojant jų santykines paklaidas. Priemonės. Teorinė dalis. Eksperimentinė formulė. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-08
 • Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Rezultatai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-08
 • Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (10)

  Darbo užduotis. Nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-12-17
 • Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (11)

  Nr. 4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Nustatyti gama spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pustorius dviem skirtingoms medžiagoms. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-10
 • Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (12)

  Darbo užduotis. Nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-02
 • Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (13)

  Laboratorinis darbas Nr.8. Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-12
 • Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (14)

  Darbo užduotis: Nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-11-10
Puslapyje rodyti po