Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Jėgos gamtoje. Trinties jėga

  PowerPoint pristatymas. Trinties jėgos prigimtis. Trinties jėgos apskaičiavimas. Skystoji trintis. Rimties trintis. Judėjimo trintis. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-05
 • Jėgos momentas. Masės centras. Jėgų ir momentų pusiausvyra

  PowerPoint pristatymas. Jėgos momentas. Ištirsime kūno, turinčio sukimosi ašį pusiausvyros sąlygas. Išvada. Masės (sunkio) centras. Išvada. Jėgų pusiausvyra. Jėgų rūšys. Jėgų pusiausvyros sąlyga. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-09-23
 • Judėjimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra judėjimas? Kas yra judėjimas vandenyje? Kaip vandenyje juda žmogus? Kaip vandenyje juda gyvūnai? Kas yra judėjimas ore? Žmogus ir oras. Skrydis lėktuvu. Šuolis parašiutu. Kaip ore juda paukščiai? Išvados.
  Fizika, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-27
 • Jungo modulio nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-10-04
 • Kalbos apdorojimas

  Įvadas. Z transformacija. Inversinė z transformacija. Susukimas. Atranka. Linijinės skirtuminės lygtys. Pirmos eilės tiesinės skirtuminės lygtys. Rezonansas. Baigiamieji komentarai. Pratimai.
  Fizika, referatas(12 puslapių)
  2005-03-10
 • Kamuoliniai žaibai

  Įvadas. Darbo eigos aprašymas. Darbo tikslas. Pagrindinės kamuolinio žaibo savybės. Mokslininkų teorijos apie kamuolinius žaibus. Praktinis darbas (testas). Išvados.
  Fizika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-09
 • Katapultas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimui tirti

  Artilerija – didysis menas. Artilerijos istorija. Artilerijos istorija Lietuvoje. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Trumpa įžanga. Dėstymas. Katapulto modelio gamyba. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Teoriniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Bandymas nr. 1. Bandymas nr. 2. Bandymas nr. 3. Brėžiniai. Brėžinys nr. 1: vaizdas iš viršaus. Brėžinys nr. 2: vaizdas iš šono. Brėžinys nr. 3: vaizdas iš priekio. Brėžinys nr. 4: detalės. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Pabaiga.
  Fizika, namų darbas(14 puslapių)
  2006-12-14
 • Kietojo kūno temperatūrinio ilgėjimo koeficiento nustatymas

  Darbo užduotis. Susipažinti su kūnų šiluminio plėtimosi dėsningumais, nustatyti metalinio vamzdelio vidutinį ilgėjimo koeficientą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-01
 • Kietojo kūno temperatūrinio ilgėjimo koeficiento nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Susipažinti su kūnų šiluminio plėtimosi dėsningumais, nustatyti metalinio vamzdelio vidutinį ilgėjimo koeficientą. Teorinė dalis. Aparatūros aprašymas. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-05-26
 • Kietųjų kūnų Jungo modulio nustatymas

  Darbo užduotis. Tempiant plieninę vielą, nustatyti Jungo modulį. Teorinė dalis. Darbo metodas. Rezultatai.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-24
 • Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas

  Klausimai: Kodėl kūnas šildomas plečiasi? Koks dydis apibūdina kietųjų kūnų šiluminį plėtimąsi? Kokia formule išreiškiamas linijinio plėtimosi koeficientas? Kokia jo fizikinė prasmė? Kokia kietojo kūno struktūra? Ar linijinio plėtimosi koeficientas priklauso nuo vamzdžio storio? Atsakymai. Uždavinys: Laboratoriniams darbams naudojamo žalvarinio vamzdelio ilgis 200 C temperatūroje lygus 1m. Praleidus pro šį vamzdelį 1000 C temperatūros garus, jis pailgėja 16mm. Apskaičiuokite linijinio plėtimosi koeficientą. Sprendimas. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti linijinio plėtimosi koeficientą, įsitikinti, kad įvairūs metalai šildomi plečiasi nevienodai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-16
 • Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas (2)

  Laboratorinis darbas nr. 2. Tikslas: Nustatyti plieninio ir žalvarinio vamzdžių linijinius koeficientus. Klausimai. Uždavinys. Rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2010-01-22
 • Kietųju kūnų molinės šilumos nustatymas

  Laboratorinis darbas nr. 9. Darbo tikslas: nustatyti dėstytojo nurodytų metalų savitąsias ir molines šilumas, įvertinti eksperimento paklaidas, palyginti eksperimentines molinių šilumų vertes su teorinėmis ir pateiktomis žinynuose. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-22
 • Kintamos įtampos matavimas

  Darbo tikslas: Įsisavinti kintamos įtampos matavimo principus. Išmokti matuoti ir nustatyti sinusinės ir nesinusinės formos įtampų parametrus įvairių tipų voltmetrais. Susipažinti su įvairių tipų voltmetrų veikimo principu. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-12-09
 • Kiuri temperatūros nustatymas

  Darbo užduotis (tikslas): susipažinti su magnetikų ir feromagnetikų teorijos pagrindais ir nustatyti Kiuri temperatūrą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-05-07
 • Kokybinė spektrinė analizė (10)

  Laboratorinis darbas Nr. 5. Darbo užduotis: Sugraduoti monochromatorių ir atlikti nežinomos medžiagos kokybinę spektrinę analizę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-22
 • Kokybinė spektrinė analizė (12)

  Fizikos laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Sugraduoti monochromatorių ir atlikti nežinomos medžiagos kokybinę spektrinę analizę. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-10-05
 • Kokybinė spektrinė analizė (6)

  Darbo tikslas. Sugraduoti monochromatorių ir atlikti nežinomos medžiagos kokybinę spektrinę analizę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-05
 • Kompiuterinė fizika

  Modeliavimas. Modelis. Modelio reikšmė. Modelių rūšys: Objektų modeliai. Modeliavimo etapai. Modeliavimo panaudojimas fizikoje. Dinaminiai modeliai. Dinaminėmis sistemomis. Fazinė erdvė. Pirmos eilės sistemos. I eilės diferencialinės lygties sprendimas Oilerio metodu. Eksperimento duomenų apdorojimas ir analizė. 3-dvimatė ir trimatė grafika. Animacijai gauti turime atlikti šiuos veiksmus. Tradicinės ir el. laboratorijos taikymo ypatumai. El. laboratorijos esybės, procesai, aktoriai ir struktūra. El. laboratorijos kūrimo etapai. E-laboratorijų tipai. Virtuali laboratorija. Nuotolinė laboratorija. Crocodile Technology, Crocodile Physics. Programa Model Builder.
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-10-16
 • Kompiuterio monitoriaus ekrano šviesinių ir spalvinių charakteristikų tyrimas

  Tikslas: Išmatuoti kompiuterio monitoriaus ekrano šviesines charakteristikas ir nustatyti spalvų koordinates. Atlikti matavimų rezultatų analizę. Priemonės: LumaColor™ II J18 fotoelektrinis kolorimetras ir J1810 jutiklis, universalu personalinis kompiuteris ir monitorius. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-30
Puslapyje rodyti po