Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Marija Kiuri (2)

  PowerPoint pristatymas. Vaikystė. Mokslai. Pjeras Kiuri. Radiochemijos iniciatorė. Urano tyrimas. Radis. Rentgenologijos stotis. Pjero Kiuri mirtis. Radioaktyvumo pavojus. Leukemija. Premijos. Medaliai. Garbės vardai. Pagrindinės gyvenimo ir veiklos datos.
  Fizika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-10-18
 • Matavimo prietaisai įtampų, srovių ir galių matavimui

  Darbo tikslas: Susipažinti su įvairiais matavimo prietaisais, skirtais įtampai, srovei bei galiai matuoti. Susipažinti su jų naudojimo galimybėmis, tikrinimo metodika, matavimo ribų praplėtimu, gradavimu. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-09
 • Matavimų prietaisai – grandinių tyrimo priemonės

  Darbo tikslas. Išmokti naudotis multimetru, laboratorijos grandinių tyrimo stendu IDL-600, kuriame yra jungtukų, apkrovų ir matavimo prietaisų bei kontaktinis laukas tiriamai grandinei sujungti. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados. Naudotos aparatūros sąrašas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-06
 • Materija

  PowerPoint pristatymas. Materijos apibrėžimas. Materijos pasireiškimo formos. Materijos savybė. Sandara. Materijos sandara. Molekulės. Atomai. Atomų sandara. Keturios pagrindinės jėgos. Nuo stebėjimų iki teorijų sukūrimo. Tyrimams naudojami įrenginiai. Didžiausi greitintuvai. Antimaterija. Antimaterijos gavimas. Egzistuojančios antidalelės. Įdomu.
  Fizika, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-08-13
 • Mažo nominalo varžų matavimas

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įvairių medžiagų vielų su skirtingais skerspjūvių plotais bei ilgiais. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-03
 • Mažoji Lietuvos hidroenergetika

  Lietuvos mažosios hidroenergetikos istorinė raida. Mažosios hidroelektrinės. Svarbiausi hidroelektrinių tipai. Hidroelektrinių klasifikacija. Statusas, privalumai ir trūkumai. Hidroenergijos ištekliai ir jų panaudojimas. Vanduo - energijos nešėjas. Vandens galio tyrinėjimai. Lietuvos mažosios hidroenergetikos ateitis. Mažosios hidroenergetikos plėtra. Lengvatos mažoms HE ir nauda. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis ir lentelėmis.
  Fizika, referatas(19 puslapių)
  2005-05-12
 • Mechaninio judėjimo samprata

  PowerPoint pristatymas. Tiesioginis ir kreivaeigis judėjimas. Atskaitos sistema. Koordinačių sistema. Laiko matavimo prietaisas. Kelias. Greitis. Vidutinis greitis. Kelio ir laiko apskaičiavimas. Pagreitis. Kreivaeigis judėjimas. Judėjimas apskritimu.
  Fizika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-12-12
 • Medžiagos agregatinių būsenų kitimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Medžiagos agregatinės būsenos. Lydymasis. Kietėjimas. Garavimas. Garavimo sparta. Kondensacja. Virimas. Garavimo ir kondensacijos šiluma. Medžiagos agregatinės būsenos kitimo grafikas. Uždavinių sprendimas.
  Fizika, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-07-02
 • Medžiagos būsenos

  Agregatinė būsena. Dujinė. Skystoji. Kietoji. Plazminė. Plazma. Plazmos savybės. Plazma kosmose. Plazmos pritaikymas praktikoje. Nukleoninės dujos. Mezoninės - hiperoninės dujos.
  Fizika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas

  Laboratorinis darbas nr.1. Darbo tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-17
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (16)

  Tikslas: Nustatyti stačiakampio gretasienio formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-11
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (22)

  Tikslas: išmatuoti plokščio ir toroidinio žiedų inercijos momentus harmoninių svyravimų metodu. Matavimų rezultatus palyginti su teoriniais skaičiavimais. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Toroidinis žiedas. Plokščias žiedas. Matavimai. Skaičiavimai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (23)

  Darbo tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-11
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (7)

  Laboratorinio darbo tikslas. Darbo priemonės. Tiriamasis kūnas. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga ir rezultatai.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-04-27
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (8)

  Tikslas. Priemonė. Pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Bandymų rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-07
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (9)

  Darbo tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-19
 • Medžiagų agregatinių būsenų kitimas

  20 klausimų fizikos testas. Teisingi atsakymai.
  Fizika, testas(2 puslapiai)
  2006-05-24
 • Medžiagų atsparumas

  Apibendrintoji lenkiamo strypo (sijos) deformacija. Įlinkis. Skerspjūvio posūkis. Įlinkių kreivė. Priklausomybė tarp skerspjūvio posūkio ir įlinkio. Priklausomybė tarp sijos kreivio ir įlinkio. Ryšiai tarp įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo. Diferencialinė įlinkų kreivės lygtis. Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti. Sijos lenkimo potencialinė energija. Skersinės jėgos įtakojama potencinė energija. Kaip nustatoma sijos pilnutinė potencinė energija? Kokie yra būdai sijos poslinkiams skaičiuoti? Moro integralas. Kaip jis taikomas poslinkiams skaičiuoti? Vienetinis lenkimo momentas. Kaip nustatomi vienetiniai lenkimo momentai, kai ieškomas kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis)? Kaip formuojama grafinio - analitinio būdo taisyklė? Diagramų skaidymo taisyklės, kai taikomas grafinis - analitinis būdas. Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kokia kūno pusiausvyros forma stabili, kokia - nestabili ir neutrali? Nuo ko priklauso deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas? Kritinė apkrova, kritinis įtempis. Klupdymas. Kokie strypo parametrai įeina į Oilerio formulę kritinei jėgai skaičiuoti? Kuriais atvejais galioja ir kodėl ir kuriais atvejais negalioja Oilerio formulė? Strypo liaunumas ir liaunis. Nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis įtempis? Įtempių koncentracija, priežastys. Nominalus įtempis. Koncentracijos koeficientas. Medžiagos plastiškumo įtaka įtempių kocentracijai. Kokią įtaką įtempių koncentracijai turi koncentratoriaus skylės, plyšio forma? Medžiagos irimas. Pagrindinė Grifitso irimo teorijos priežastis. Kiek energijos reikia naujam paviršiui sudaryti trapioje medžiagoje? Kiek maždaug jos reikia plastinėje medžiagoje? Trapusis ir kvazi irimas. Sąlyčio įtempimai. Koks įtempių būvis būna ties elementų sąlyčiu? Medžiagos nuovargis, nuovarginis irimas. Įtempimo ciklas. Vidutinio ciklo įtempimas. Įtempimo asimetrijos koeficientas. Konstrukcinio elemento patvarumas, patvarumo riba, jos žymėjimas. Praktinis patvarumo ribos nustatymas.
  Fizika, špera(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Medžiagų atsparumas (10)

  Medžiagų atsparumo mokslo objektas ir uždaviniai. Medžiagų atsparumo skaičiavimo schemos. Konstrukcijų elementai. Apkrovų klasifikavimas. Įrąžos sąvoka. Pjūvio metodo esmė. Įtempiai (pagrindinės sąvokos). Deformacijų ir poslinkių bendrosios sąvokos. Tamprio ir plastiškumo apibūdinimas. Ryšys tarp įtempių ir deformacijų (bendrosios sąvokos). Tangentinės deformacijos. Įrąžos ašinių apkrovų atvejui. Tempimo ir gniuždymo įrąžų. Tempiamo ir gniuždomo strypo skersinio pjūvio įtempiai. Tempiamo ir gniuždomo strypo deformacijos ir poslinkiai. Puasono koeficientas ir strypo standumo modulis. Tempimo ir gniuždymo deformacijos darbas ir potencinė energija. Medžiagų mechaninių savybių charakteristikos ašinių apkrovų atvejui. Gniuždymo diagrama ir jos ypatybės. Medžiagos plastiškumas (tempimo ir gniuždymo diagramų analizė). Medžiagos sukietinimas. Stiprio atsargos koeficientai. Leistinieji įtempiai.
  Fizika, špera(10 puslapių)
  2009-06-08
 • Medžiagų atsparumas (11)

  Lenkimo pagrindinės sąvokos. Skersinės jėgos ir lenkimo momentai. Lenkimo įrąžos išskirstytos apkrovos atveju. Lenkiamos sijos apkrautos koncentruota jėga bendrieji dėsningumai. Dviatramė sija, apkrauta koncentruota jėga. Lenkiamos sijos normaliniai įtempiai. Lenkiamos sijos neutralusis sluoksnis. Tangentiniai įtempiai lenkiamose sijose. Plastinės medžiagos lenkiamos sijos stiprio skaičiavimas. Trapios medžiagos lenkiamos sijos stiprio skaičiavimas. Lenkiamų strypų poslinkiai. Sijos kreivumo diferencialinė lygtis. Lenkiamų sijų standumo skaičiavimas.
  Fizika, špera(8 puslapiai)
  2009-05-07
Puslapyje rodyti po