Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Optimalus signalų priėmimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su optimalaus signalų priėmimo kriterijais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Grafikai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas (2)

  Užduotis. Išmatuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Tyrimas. Darbo priemonės. Tyrimo eiga.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-22
 • Oro klampos koeficiento matavimas tiriant dujų tekėjimą kapiliaru

  Darbo užduotis: Susipažinti su dujų tekėjimo vamzdynuose dėsningumais. Išmatuoti oro dinaminės, klampos koeficientą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-30
 • Oro klampumo koeficientas ir molekulių vidutinis laisvasis lėkis

  Praktinio darbo tikslas: Išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-05-20
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas

  Darbo tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-07-30
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (10)

  Tikslas: Išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (12)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (2)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-09-28
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (3)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-06
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (4)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Bandymo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-11
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (5)

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-26
 • Oro molekulės efektinio skersmens matavimas (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos teiginiais, su molekulės efektinio skersmens samprata ir išmatuoti oro molekulės efektinį skersmenį. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-18
 • Oro molekulės efektinio skersmens matavimas (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos teiginiais, su molekulės efektinio skersmens samprata ir išmatuoti oro molekulės efektinį skersmenį. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo priemonės. darbo eiga. Darbo rezultatai.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-07
 • Oro molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų Cp santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-14
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (3)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-03
 • Oscilografo veikimo principas ir matavimai

  Oscilografo veikimo principas, kalibravimo ir matavimo eiga. Įtampų vertės ir paklaidos. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-11
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (6)

  Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės ε = f(M) parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti ε = f(I) grafiką. Darbo priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Jėga ir jėgos momentas. Kūno masė ir inercijos momentas ašies atžvilgiu. Pagrindinis dinamikos dėsnis (II Niutono dėsnis) slenkamajam ir sukamajam judesiui. Linijiniai ir kampiniai kinematikos dydžiai, jų ryšys. Impulso ir impulso momento tvermės dėsnis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • Paprastieji mechanizmai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Paprastieji mechanizmai (istorija). Mechanizmai. Paprastieji mechanizmai. Svertas. Sverto taikymas. Skridinys. Nekilnojamasis skridinys. Kilnojamasis skridinys. Skrysčiai. Nuožulnioji plokštuma. Sraigtai. Naudingumo koeficientas.
  Fizika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-05-14
 • Pažintis su teodolitu 2T2A

  Darbo tikslas: Išmokti paruošti teodolitą darbui; patikrinti horizontaliojo skritulio alidadės gulsčiuką, optinį centruoklį; atskaityti iš limbo ir optinio mikrometro; nustatyti reikiama atskaitą.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-14
 • Pirmasis telefonas. Alexander Graham Bell

  PowerPoint pristatymas. Telefonas. Telefono išradėjas. Sėkmingas telefono kelias. Telegrafas. Telegrafo ir Morzės abėcėlės išradėjas. Telefonas Lietuvoje.
  Fizika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-02-19
Puslapyje rodyti po