Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Rentgeno spindulių savybės ir panaudojimas (2)

  Įžanga. Rentgeno spinduliai. Rentgeno spindulių taikymas. Poveikis organizmui.
  Fizika, pristatymas(6 puslapiai)
  2007-02-21
 • Rentgeno spindulių savybės ir panaudojimas (3)

  Įvadas. Istorija. Rentgeno spinduliai. Rentgeno spindulių spektrai. Ištisinis rentgeno spindulių spektras. Charakteringasis Rentgeno spindulių spektras. Rentgeno spindulių absorbcijos spektras. Olandijos ir Lietuvos bendradarbiavimas kuriant kokybės sistemas rentgeno diagnostikoje. Sena rentgeno aparatūra viršija apšvitos normas. Elektrorentgenografinis sluoksnis (ERD) minkštųjų audinių diagnostikai. Rentgeno aparatai. Stalinis Rentgeno aparatas. Konvejerinis Rentgeno aparatas HI SCAN PS 5030. Trophy Windows programa. Elitys. Panoraminiai Rentgeno aparatai OrthoSlice OS 1000, OS 1000 C. XR 04 - ryškinimo aparatas dentalinėms Rentgeno nuotraukoms. Periomat Plu. Irix 70. Radio Vizio Grafijos sistema (RVG). Skaitmeninė burnos stebėjimo kamera STV. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2009-05-05
 • Reostatai

  PowerPoint pristatymas. Reostatų rūšys. Slankvaržė. Reostatas-potenciometras. Lempinis reostatas. Skystinis reostatas. Kištukinis varžynas.
  Fizika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-09-21
 • Rezultato apvalinimas ir skaičiaus pi radimas

  Darbo užduotis. Matuojant ritinio formos kūno matmenis, rasti skaičių pi ir užrašyti suapvalinant. Priemonės. Teorinis pagrindimas. Darbo eiga. Matavimo ir skaičiavimo duomenys.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas

  Darbo tikslai. Darbo priemonės. Teorija. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-01-02
 • Rūšies vandens – garų fazinio virsmo tyrimas

  Laboratorinis darbas m-14. Darbo tikslas: Rasti vandens garavimo šilumą. Nustatyti vandens specifinio tūrio pokytį, jam virstant garais. Apskaičiuoti vandens garavimo šilumos dalis, eikvojamas plėtimosi darbui ir vidinės energijos pokyčiui. Priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-09-04
 • Saulės baterijų raida

  Saulės baterijų raida. Įvadas. Saulės baterijų ir fotoelektros raida. Saulės baterijų sandara, veikimas ir rūšys. Saulės baterijų panaudojimo perspektyvos. Išvados.
  Fizika, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-26
 • Saulės laikrodžiai

  Įvadas. Dėstymas. Saulės laikrodžių istorija. Saulės laikrodžių rūšys ir sandara. Kam skirtas saulės laikrodis ir kaip jis veikia? Ar dabar saulės laikrodis naudojamas? Saulės laikrodžiai Lietuvoje. Kaip tu pats(i) gali pamatuoti laiką saulės pagalba? Saulės laikrodžių puošyba.
  Fizika, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-24
 • Saulės radiacija

  Saulės radiacija kaip resursas. Fotosintezės intensyvumo priklausomybė nuo temperatūros. Šviesa kaip resursas populiacijai. Gamintojų medžiagų apykaita.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Savaiminio išlydžio pramušimo įtampos nustatymas

  Pašeno dėsnio tikrinimas. Darbo užduotis. Nustatyti savaiminio išlydžio pramušimo įtampos priklausomybę nuo slėgio ir patikrinti Pašeno dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo aprašymas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-18
 • Senovės Graikija (8)

  Senovės Graikijos fizikai. Pirmoji "Fizika". Aristotelis. Fizikos raidos vingiai – atradimai ir praradimai. Auksinė mechanikos taisyklė ir sverto dėsnis. Archimedo mašinos. Archimedas. Lukrecijus Karas. Demokritas Abderanietis. Pasaulio samprata. Visuomenės samprata. Pitagoras. Pralenkusį laiką Aristarcho idėja.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-31
 • Sintetinių opalų optinis orientavimas

  Įvadas. Fotoniniai kristalai. Fotoninė draustinė juosta. Opalo struktūra. Opalų auginimas. Sluoksnis po sluoksnio struktūros. Plokštumų nusakymas kristale. Brego dėsnis. Difrakcija paremti eksperimentiniai kristalų struktūrinės analizės metodai. Eksperimentiniai rezultatai ir jų analizė. Darbo schema. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados. Išnašos.
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2008-01-22
 • Skersinių tampriųjų bangų sklidimo stygoje greičio nustatymas (10)

  Laboratorinis darbas Nr. 16. Tikslas: išmatuoti išmatuoti skersinių tampriųjų bangų stygoje sklidimo greitį ir nustatyti jo priklausomybę nuo įtempimo jėgos didumo. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Darbo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-26
 • Skersinių tampriųjų bangų sklidimo stygoje greičio nustatymas (7)

  Darbo tikslas: Išmatuoti skersinių tampriųjų bangų stygoje sklidimo greitį ir nustatyti jo priklausomybę nuo įtempimo jėgos didumą. Darbo priemonės. Formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-02
 • Skysčiaus paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas kapiliaru

  Darbo tikslas. Susipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti įtempimo koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo priemaišų koncentracijos. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Grafikas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-11-09
 • Skysčio klampos koeficiento matavimas Stokso metodu (3)

  Teorinė dalis. Darbo tikslas: Išmatuoti realaus skysčio klampos koeficientą Stokso metodu, bei susipažinti su vidinių sluoksnių jėgomis. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Skysčio lūžio rodiklio matavimas Abės refraktometru

  Darbo užduotys. Ištirkite skaidraus tirpalo absoliučiojo lūžio rodiklio priklausomybę nuo jo koncentracijos. Nustatykite pateikto tirpalo nežinomą koncentraciją. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-01
 • Skysčio lūžio rodiklio matavimas reflektoriumi

  Darbo tikslas: Išnagrinėti visišką vidaus atspindį ir jo panaudojimą lūžio rodiklių matavimui. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-02-26
 • Skysčių ir kietųjų kūnų savybės

  14 klausimų testas su pateiktais atsakymais.
  Fizika, testas(2 puslapiai)
  2007-09-13
 • Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 5. Užduotys: Išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palyginkite vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo prietaisaiir medžiagos. Matavimo schema. Eksperimento planas. Matavimų rezultatai. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-11-22
Puslapyje rodyti po