Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Šiluminės elektrinės

  Šiluminės elektrinės. Lietuvos elektrinių raida (nuo pokario). Elektrinėms keliami reikalavimai. Šiluminių elektrinių klasifikavimas ir skirstymas. Šiluminiai varikliai ir jų veikimo principas. Principinės šiluminių elektrinių schemos. Garo turbinų elektrinės technologinė schema. Šiluminės elektrinės technologinio proceso schema. Elektrinės įrenginiai. Šiluminės elektrinės ir jų tarša. Išvados.
  Fizika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-26
 • Šiluminės elektrinės (2)

  Įvadas. Darbo eigos aprašymas. Darbo tikslas. Šiluminių elektrinių klasifikavimas. Termofikacinė elektrinė. Garo turbinų elektrinės darbas. Elektrinės įrenginiai. Įvairių tipų šiluminės elektrinės. Praktinis darbas (testas). Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-09
 • Šiluminės elektrinės (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Lietuvos elektrinių raida. Geografinė šiluminių elektrinių padėtis. Elektrinėms keliami reikalavimai. Šiluminių elektrinių klasifikavimas. Elektros gavimo principas. Šiluminių elektrinių schemos. Šiluminiai varikliai ir jų veikimo principas. Elektrinių įrenginiai. Elektrėnų šiluminė elektrinė. Mažeikių šiluminė elektrinė. Kauno šiluminė elektrinė. Įnašas į Lietuvos energetiką. Šiluminių elektrinių perspektyvos. Šiluminių elektrinių įtaka aplinkai. Išvados.
  Fizika, pristatymas(31 skaidrė)
  2006-09-20
 • Šiluminės elektrinės (4)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Šiluminės elektrinės. Kondensacinės šiluminės elektrinės schema. Šiluminių elektrinių klasifikavimas ir skirstymas. Lietuvos elektrinių raida (nuo pokario). Elektrėnų šiluminė elektrinė. Mažeikių šiluminė elektrinė. Šiluminės elektrinės ir jų tarša. Išvados.
  Fizika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-02-15
 • Šiluminiai reiškiniai

  PowerPoint pristatymas. Molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Termodinamika. Brauno judėjimas. Difuzija. Molekulių sąveika. Kietieji kūnai. Skysčiai. Dujos. Plazma. Idealiosios dujos. Idealiųjų dujų molekulių greičiai. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Temperatūra.
  Fizika, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-06-16
 • Šiluminiai varikliai (2)

  PowerPoint pristatymas. Šiluminis variklis. Vidaus degimo varikliai. Vidaus degimo variklio dalys. Keturtakčio vidaus degimo variklio veikimo principas. Pirmieji vidaus degimo variklių išradėjai. Pirmieji automobiliai. Garo turbina. Garo turbinos veikimo principas. Garo turbinų naudojimas. Dujų turbinos veikimo principas. Reaktyviniai varikliai.
  Fizika, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-02-04
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas (4)

  Darbo užduotis. Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Teorinė dalis. Aparatūros ir darbo metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-20
 • Šiluminių ir atominių elektrinių palyginimai

  Šiluminė elektrinė. Mažeikių elektrinė. Atominė elektrinė. Ignalinos elektrinė. Šiluminės ir atominės elektrinių palyginimai. Elektrinėms keliami reikalavimai.
  Fizika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Šilumos laidumo koeficiento nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti plokštelės šilumos laidumo koeficientą palyginimo būdu. Darbo tikslas: Giliau įsisavinti medžiagų šilumos laidumo teorinius pagrindus, susipažinti su eksperimentinio šilumos laidumo koeficiento nustatymo metodika, įgyti eksperimentavimo įgūdžių.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-26
 • Šilumos laidumo koeficiento nustatymas palyginimo būdu

  Darbo tikslas: nustatyti duotos medžiagos šilumos laidumo koeficientą. Darbo schema. Teorija ir aparatūra. Naudojamos formulės. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-13
 • Šilumos siurblio tyrimas

  Apie šilumos siurblį. Darbo Tikslas. Darbo eiga. Teorinė dalis. Šilumos siurblio veikimo principo grafikas. Naudojami duomenys. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-04-11
 • Šiuolaikinio mokslo požymiai

  Šiuolaikinio mokslo požymiai. Mokslinio proceso informacinė koncepcija. Informacijos srautai. Ryšiai tarp atskirų mokslinių darbų. Darbo rezultatyvumo skirstinys. Didelių kolektyvų ypatybės. Pakartotinių atradimų skaičius. Informaciniai srautai atskirame moksle. Mokslų integracija. Mokslinių sąveikų tipai. Mokslas kaip sistema. Žinių sistemos kaip mokslinės veiklos elementai. Mokslo metodologijos pagrindinės sąvokos. Asmenybė kaip mokslinio proceso subjektas. Sąvokos surištos su mąstymu. Pagrindinės mokslinės techninės kūrybos logikos kategorijos. Modeliavimas kaip pažinimo metodas. Geometrinis panašumas. Fizikinis panašumas. Homogeninėmis funkcijomis aprašomų reiškinių panašumas. Panašumo kriterijai. Diferencialinių ir integralinių operatorių redukavimas. Santykinių kintančiųjų lygtis. Mechaninių reiškinių panašumas. Elektros reiškinių panašumas ir modeliavimas Analoginis modeliavimas. Elektrinis šiluminių reiškinių modeliavimas. Pavadinimas. Elektrinis hidraulinių reiškinių modeliavimas. Dimensijų teorija. Ryšio tarp skirtingų sistemų matavimo vienetų nustatymas. Antrojoje matavimo sistemoje dydis pakito kartų. Dimensijų analizės privalumai ir trūkumai.
  Fizika, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-15
 • Šlyties modulio matavimas sukamųjų svyravimu metodu (2)

  Darbo tikslas – susipažinti su šlyties deformacijos dėsningumas ir išmatuoti šlyties modulį. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-28
 • Šotki teorijos taikymas emisiniams reiškiniams daugiasluoksnėse struktūrose

  Sistemos "Metalas – puslaidininkis" kontaktinių reiškinių tyrimas. Barjero aukščio matavimas voltamperinių charakteristikų metodu. Darbo užduotis. Išmatuoti Šotki diodo voltamperinę charakteristiką ir nustatyti Šotki kontakto potencialinio barjero aukštį. Teorinė dalis. Kontaktiniai reiškiniai sistemoje metalas – puslaidininkis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Kontaktinio potencialų skirtumo ir donorų koncentracijos nustatymas voltfaradinių charakteristikų metodu. Darbo užduotis. Išmatuoti Šotki diodo (ε=12.5) kontakto voltfaradinę charakteristiką. Nustatyti kontaktinį potencialų skirtumą φk, apskaičiuoti legiruojančių donorinių priemaišų pasiskirstymą. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-07
 • Šviesa

  PowerPoint pristatymas. Niutonas. Spalvos. Dispersija. Spalva. Neskaidrūs kūnai. Skaidrūs kūnai. Balta šviesa. Vaivorykštė. Šviesos spindulių eiga lietaus laše.
  Fizika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-02-28
 • Šviesa (2)

  "Nuo balanos iki halogenų". Pirmosios "lempos". Šviesos revoliucija. Dienos šviesos lempa. Diodai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-04
 • Šviesa ir garsas

  Šviesa ir garsas. Žaibas ir griausmas. Matomi ir nematomi daiktai. 6 klasės gamtos dalyko 15 klausimų testas su teisingais atsakymais.
  Fizika, testas(3 puslapiai)
  2005-12-12
 • Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele (3)

  Darbo tikslas. Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Suformuluoti išvadas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-13
 • Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele (4)

  Darbo tikslas: Įsitikinti, kad įvairių spalvų spindulių bangų ilgiai yra skirtingi. Klausimai. Uždavinys. Atsakymai. Uždavinys. Darbo priemonės. Darbo atlikimas. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-12-09
 • Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Nubrėžti dispersijos kreivę ir apskaičiuoti šviesos dispersiją bei prizmės kampinę dispersiją fiksuotam bangos ilgiui. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-13
Puslapyje rodyti po