Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Šviesos ir garso signalai laive

  Fizikos projektinis darbas. Įvadas. Laivo modelio išskirstymas dalimis, aprašymas. Laivo modelio gaminimo etapai. Šio laivo modelio klasifikacija pagal tam tikrus kriterijus. Laivų žiburiai. Pagrindiniai žiburiai. Apie žiburius. Žiburių paskirtis. Laivo modelio elektroschemos. Laivų garsiniai signalai. Išvados.
  Fizika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-05-25
 • Tampraus ir netampraus smūgio tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Pritaikyti energijos ir judesio kiekio (kūno impulso) tvermės dėsnius tampriam ir netampriam smūgiui. Darbo užduotis. Dviejų skirtingų masių rutulių tampraus smūgio atveju patikrinti šios mechaninės sistemos judesio kiekio tvermės dėsnį. Apskaičiuoti šios sistemos mechaninės energijos pokytį po tampraus smūgio. Apskaičiuoti smūgio jėgą. Tą pačią užduotį atlikti netampraus smūgio atveju, kai prie vieno rutuliuko prilipdomas plastilino gabalėlis.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-06-11
 • Telefono išradimas ir jo žala mūsų sveikatai

  Telefonas. Mobilieji telefonai ir sveikata. Ryšys tarp mobiliojo telefono ir įvairių ligų. Tai kuo jie kenksmingi? Gyvi organizmai ir radiacija. Tendencijos. Elektromagnetinė radiacija ir apsaugos būdai. Išvados.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-07
 • Telegrafas

  PowerPoint pristatymas. Telegrafas. Pirmasis pasaulyje elektromagnetinis telegrafas. Telegrafo veikimas. Nauji pasiekimai telegrafo technologijoje. Telegrafo paslaugos.
  Fizika, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-06-03
 • Teleskopai (7)

  Powerpoint pristatymas. Tikslai. Teleskopas. Teleskopo paskirtis. Istorija. Teleskopą sudaro du glaudžiamieji lęšiai. Veikimas. Teleskopų tipai. Optiniai teleskopai. Reflektoriai. Katadioptrikai. Radioteleskopai. Rentgeno ir gama spindulių teleskopai. Teleskopo šviesingumas. Molėtų astronomija. Molėtų observatorijos teleskopai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Fizika, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-11-30
 • Teleskopas, mikroskopas ir lupa

  Lęšis. Mikroskopas. Istorija. Teleskopai. Reflektoriai. Pranašumai ir trukumai. Didžiausi pasaulio teleskopai. Astronominių stebėjimų ypatumai.
  Fizika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-14
 • Televizija (3)

  PowerPoint prezentacija. Tikslai ir uždaviniai. Kas tai yra televizija. Televizijos istorija. Nespalvotosios televizijos sistemos schema. Televizijos perdavimo vamzdis. Televizijos siųstuvas. Ryšių palydovai. Labiausiai paplitusi televizija tarp žmonių. Televizijos imtuvas. Televizorius. Televizoriaus schema. Spalvų maišymas televizoriaus ekrane. Senosios ir dabartinės televizijos palyginimas. Skaitmeninė televizija. Skystųjų kristalų televizija. Televizijos tendencijos. Išvados.
  Fizika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-02-14
 • Televizija (4)

  PowerPoint pristatymas. LRT istorija. Pagrindinės Lietuvos radijo ir televizijos istorijos datos. Pirmoji TV vinjetė. Televizijos skyrius. Pirmoji televizijos laida. Programų perdavimas. Vilniaus televizijos bokštas. Keletas datų iš televizijos istorijos. Televizija. LNK televizija. TV1. Trumpa TV3 Lietuva Istorija. Baltijos televizija (BTV).
  Fizika, pristatymas(34 skaidrės)
  2007-04-10
 • Televizija (5)

  Įžanga. Iš kur ji? TV technologijos pažanga. Skaitmeninė televizija. Televizija Lietuvoje. Televizijų tipai. TV auditorija. TV žanrai ir pateikimo būdai (formatai). Išvados.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-25
 • Televizija ir televizoriai

  Pirmoji televizijos laida Lietuvoje. Programų perdavimas. Vilniaus televizijos bokštas. Televizorius. Selenas. Elektroninis vamzdis. Trukdymai. Ultratrumposios bangos ir jų sklidimas. Televiziniai kanalai. Televizija. Spalvotoji televizija. Televizijos siųstuvas. Televizijos kamera. Ryšių palydovas. Vaizdo magnetofonas. Keletas datų iš televizijos istorijos.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-30
 • Temperatūros, vandens kiekio ir pradinės fluoridų koncentracijos, laiko bei aliuminio jonų įtaka fluoridų pernašai silikagelyje

  Įvadas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Fluoridų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Fluoridų difuzijos koeficientai. Fluoridų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo silikagelio drėgnumo ir pradinės fluoridų koncentracijos tyrimas. Fluorido jonų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo difuzijos trukmės tyrimas. Fluorido jonų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo aliuminio jonų kiekio tyrimas. Išvados.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-20
 • Teodolitinio žiūrono kolimacijos nustatymas

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti aukšto tikslumo teodolito 2T2A žiūrono kolimacinės paklaidos dydį ir jį reguliuoti.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-10-14
 • Teodolito vertikaliojo skritulio zenito vietos nustatymas

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti aukšto tikslumo teodolito 2T2A vertikaliojo skritulio zenito vietos dydį ir, reikalui esant, jį reguliuoti.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-14
 • Terminės difuzijos proceso tyrimas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas (3)

  Įvadas. Terminės difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis begalinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir pasiskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Paviršinių akustinių bangų juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai. Grafiko aptarimas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Fizika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-02-19
 • Termobranduolinis energijos gamybos reaktorius

  Kas yra ITER? Apžvalga. Vizija. Misija. Pagrindiniai tikslai. Apimtis. Organizacija. Trukmė. Kaina. Pagrindinės rizikos. Projekto užsakovai. Užsakovų identifikavimas. Užsakovų esminio poreikio ir tikslų identifikavimas. Suvestinė pagal perspektyvas. Projekto apimties įvertinimas. Projekto tikslų suvestinė. Projekto tikslų (keturių perspektyvų) matavimai. Projekto valdymas. Komandos tipas ir sudėtis. Projekto planas. Kokybės valdymas. Srities standartų identifikavimas. Reikalavimai projekto kokybei. Leistinų nuokrypių nuo projekto tikslų įvertinimas. Rizikos valdymo planas. Pagrindinės rizikos. Veiksmai rizikoms valdyti. Pasekmių sušvelninimas. Atsakingi asmenys. Rizikų įvertinimas. Išvados.
  Fizika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-19
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (13)

  Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatus surašome į lenteles. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-26
 • The estimation of maximum energy of β spectrum

  Laboratorinis darbas anglų kalba. The estimation of maximum energy of β spectrum. The purpose: to research the distribution of irradiate of particles in the energetic spectrum; to determine the maximum energy which the researched irradiate electrons may have. The devices. The theory. The experiment. The results of measurement. Conclusion.
  Fizika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-02
 • The young scientist at Cambridge. Isaac Newton

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Jaunasis mokslininkas Kembridže. Izaokas Niutonas. First days. Isaac Newton’s parents. Newton a lecture. The value of Newton’s inventions. Newton and the apple. Newton’s telescope. Optics – the study of light. Last days. The man and his work.
  Fizika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-09-19
 • Tiesinė difrakcinė gardelė

  Darbo užduotis: išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-20
 • Tiesinė difrakcinė gardelė (11)

  Darbo užduotis: Išmatuoti nurodytos difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-04
Puslapyje rodyti po