Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru (9)

  Darbo užduotis. Išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-26
 • Transformatoriai. Transformatorių panaudojimas

  Įvadas. Kas išrado transformatorių? Kas yra transformatorius? Transformatorių rūšys. Transformatoriaus veikimo principas. Transformatorių konstrukcija. Transformatorių panaudojimas. Transformatorių parametrai. Transformatoriaus apvijų skirstymas ir jungimas. Dar šis tas apie transformatorius. Transformatorių pavyzdžiai. Išvados.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2010-03-05
 • Transformatoriaus galios ir naudingumo koeficiento tyrimas

  Darbo tikslas: iš tuščiosios eigos bandymo nustatyti transformacijos koeficiento vertę, Ištirti transformatoriaus iš tinklo naudojamos galios ir apkrovai perduodamos galios sąryšį. Nustatyti transformatoriaus naudingumo koeficiento priklausomybę nuo apkrovos srovės stiprio. Priemonės. Teorija. Rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Transformatoriaus galios nuostolių tyrimas

  Darbo tikslas: Išmatuoti transformatoriaus pirminės ir antrinės apvijų varžą; Ištirti transformatoriaus galios nuostolių priklausomybę nuo apkrovos srovės stiprio. Apskaičiuoti galios nuostolių struktūrinių dalių vertes. Nubraižyti galios nuostolių struktūrinių dalių diagramą. Priemonės. Teorija. Rezultatai. Išvada. Grafikas.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-18
 • Transformatoriaus parametrų nustatymas

  Antrojo kontrolinio darbo užduotys. Pirmoji užduotis. Nustatyti transformatoriaus nominaliojo rėžimo įtampų, srovių linijines ir fazines vertes, bei transformacijos koeficientą. Braižoma pirminės apvijos žvaigžde ir antrinės apvijos žvaigžde sujungtų apvijų schema. Apskaičiuojama pirminės apvijos nominalioji fazinė srovė. Apskaičiuojamas transformacijos koeficientas. Apskaičiuojama antrinės apvijos nominalioji fazinė srovė. Antroji užduotis. Nustatyti transformatoriaus ekvivalentinės (atstojamosios) schemos redukuotuosius parametrus; trumpojo jungimo įtampos aktyviąją ir reaktyviąją dedamąsias. Nubraižykite ekvivalentines schemas (tuščiosios veikos, apkrauto transformatoriaus ir trumpojo jungimo atvejams). Ekvivalentinės schemos (4.2 pav.) parametrus galima rasti atlikus tuščiosios veikos ir trumpojo jungimo bandymus arba žinant šių bandymų duomenis, o taip pat šiuos parametrus galima rasti transformatoriaus techniniame pase. Apskaičiuojama tuščiosios veikos srovė. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos pilnutinė varža. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos aktyvioji varža. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos sklaidos induktyvioji varža. Apskaičiuojama trumpojo jungimo įtampa. Apskaičiuojama fazės trumpojo jungimo pilnutinė varža. Apskaičiuojama fazės trumpojo jungimo aktyvioji varža. Ketvirtoji užduotis. Nustatyti santykinės apkrovos reikšmę, atitinkančią didžiausiajį naudingumo koeficientą. Apskaičiuojamas transformatoriaus apkrovos koeficientas esant didžiausiam naudingumo koeficientui (n.k.). Apskaičiuojamas didžiausias n.k. Apskaičiuojama aktyvioji apkrova. Apskaičiuojama santykinė aktyvioji apkrova. Penktoji užduotis. Transformatorius įjungtas lygiagrečiam darbui su kitu tokio pat tipo ir galios transformatoriumi. Nustatykite apkrovų pasiskirstymą ir leidžiamąją suminę aktyviąją apkrovą, kai šiems atvejams: vieno iš transformatorių pirminės apvijos +5% atšaka įjungta į tinklą, (t.y. transformacijos koeficientas padidintas 5%), kitas - prie atšakos, atitinkančios nominaliąją įtampą; nubraižyti antrinių srovių pasiskirstymo vektorių diagramą. Vieno transformatoriaus trumpojo jungimo įtampa yra 1,2 karto didesnė už kito transformatoriaus trumpojo jungimo įtampą. Šeštoji užduotis. Apskaičiuokite didžiausią akimirkinę (momentinę) trumpojo jungimo srovę.
  Fizika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-18
 • Transformatoriaus tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo atlikimo tvarka.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Transformatoriaus tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-10
 • Transformatoriaus tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Susipažinti su transformatoriaus sandara, veikimo principu ir ištirti transformatoriaus transformacijos ir naudingumo koeficientų priklausomybes nuo srovės stiprio antrinėje apvijoje. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-24
 • Transformatoriaus tyrimas (4)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo užduotis: Išmatuoti transformatoriaus pirmine ir antrine apvija tekančių srovių stiprius bei įtampas, esant skirtingoms apkrovoms. Po to apskaičiuoti transformacijos ir naudingumo koeficientus. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-04-28
 • Transformatoriaus tyrimas (5)

  Darbo tikslas - rasti transformatoriaus transformacijos koeficientą ir pavaizduoti naudingumo koeficiento kitimą nuo apkrovos srovės. Darbo priemonės – išardomas įtampos žeminimo transformatorius. Metodiniai darbo nurodymai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-12-23
 • Trečiasis Niutono dėsnis

  Iliustracijos, teorija, uždaviniai, pavyzdžiai. III Niutono dėsnis. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 336: Du berniukai tempia dinamometrą į priešingas puses. Ką rodys dinamometras, jei pirmasis berniukas gali tempti 300N jėga, o antrasis tik 250N jėga? Kodėl? Sprendimas. F? 338: Kodėl valtis nepajuda iš vietos, kai joje sėdintis žmogus ją spaudžia iš šonų ir pradeda judėti, kai išlipdamas atsispiria nuo jos? Sprendimas. 56: Tarp dviejų vežimėlių įtaisyta spyruoklė, surišta virvele (brėž. 5). Nukirpus siūlą, vežimėliai juda į priešingas puses. Apskaičiuokite: antrojo vežimėlio v2 greitį, jei v1=10m/s. Rasti: V2? Sprendimas.
  Fizika, uždavinys(6 puslapiai)
  2011-01-11
 • Ultragarsas (4)

  Kas yra garsas? Ultragarsas. Ultragarso šaltiniai. Ultragarso naudojimo sritys. Ultragarsinės diagnostikos metodas.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-27
 • Ultragarso greičio matavimas skysčiuose

  Darbo tikslas: Susipažinti su ultragarso savybėmis, jo gavimo būdais ir praktiniu panaudojimu, matuojant garso greitį.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ultragarso greičio nustatymas, bangų interferencijos tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.3. Darbo tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) bangos sklidimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų bei minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Nustatyti oro molinių šilumų Cp/C v santykį ir įvertinti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Darbo priemonė. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-06
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (2)

  Tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore; Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Darbo priemonės. Darbo eiga ir užduoties atlikimo tvarka. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-01
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (3)

  Fizikos Laboratorinis darbas Nr. 28. Tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Priemonės. Darbo eiga ir užduoties atlikimo tvarka. Nustatyti ultragarso plitimo ore greitį. Stebėti UG bangų interferenciją ir nustatyti bangų ilgį bei jų plitimo dažnį. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-25
 • Ultragarso slopinimas ore

  Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp plokščių. Apskaičiuoti. Teorine dalis. Matavimo schema. Eksperimento planas. Darbo priemonės. Rezultatai. Ultragarso slopinimas ore kai atstumas mažinamas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-11
 • Ultragarso slopinimas ore (2)

  Užduotys: Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-06
 • Ultragarso slopinimas ore (4)

  Užduotys: Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Matavimo schemos. Eksperento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-23
 • Ultravioletiniai spinduliai

  Įvadas. Ultravioletinių spindulių grupės. Ultravioletiniai spinduliai ir ozono sluoksnis. Ultravioletinių spindulių žala ir nauda. Išvados.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-18
Puslapyje rodyti po