Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Dujų tankio nustatymas (3)

  Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės ir tankio vienu iš nustatymo būdų. Naudojamos formulės. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-13
 • Dujų tankio nustatymas (4)

  Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės ir tankio vienu iš nustatymo būdų. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-15
 • Dujų tankio nustatymas (5)

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-07
 • Dujų tankio nustatymas (6)

  Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės ir tankio vienu iš nustatymo būdų. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-04
 • Einšteino lygties patikrinimas (3)

  Darbo užduotis. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperines charakteristikas įvairių stabdymo įtampų srityje. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-13
 • Ekraniniai garo katilai

  Įvadas. Garo katilų paskirtis ir klasifikavimas. Didelio vandens tūrio garo katilai. Tiesių vandens vamzdžių garo katilai. Ekraniniai garo katilai. Priverstinės cirkuliacijos garo katilai. Tiesiasroviai garo katilai. Daugkartinės priverstinės cirkuliacijos garo katilai. Šiuolaikiniai pramoniniai katilai. Specialūs katilai. Garo katilų naudojimas.
  Fizika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Elektra mūsų gyvenime

  PowerPoint pristatymas. Tomas Edisonas teigė. Maiklo Faradėjaus žodžiai. Elektros amžius. Pamąstykime kartu. Elektros išradimas. Kas būtų, jei nebūtų? Apibendrinimas. Elektros energijos gamyba. Hidroelektrinės. Šiluminės elektrinės. Šiluminė elektrinė. Atominės elektrinės. Atominė elektrinė. Kitos elektrinės. Hidroakumuliacinė elektrinė. Vėjo elektrinės. Saulės elektrinės. Lietuvos elektrinės. Lietuvos elektros tinklai.
  Fizika, pristatymas(20 skaidrių)
  2011-05-19
 • Elektrinės grandinės galios koeficiento cos φ nustatymas ir gerinimas

  Laboratorinis darbas nr. 9. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti grandinės galios koeficientą cos, vatmetro, voltmetro ir ampermetro pagalba, taip pat su fazometru. Išmokti gerinti cos φ kondensatorių pagalba ir įsitikinti, kaip bendroji grandinės srovė priklauso nuo cos φ reikšmės. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulės skaičiavimams. Matavimų ir skaičiavimų lentelė. Skaičiavimų pavyzdžiai. Grafikai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-06
 • Elektrinės Lietuvoje

  Įvadas. Elektrinių rūšys. Bendri duomenys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje istorija. Ignalinos atominė elektrinė. Praeitis ir dabartis. Ignalinos AE veikimo principas. Ignalinos atominės elektrinės apšvitos rodikliai 2004 m. Kauno Hidroelektrinė. Techniniai duomenys. Išvados.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-08
 • Elektrinės Lietuvoje (2)

  Didžiausios Lietuvos elektrinės yra. Pirmoji elektrinė Lietuvoje. Ignalinos atominė elektrinė. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Kokia HAE suprojektuota: statinių charakteristikos. Aukštutinio baseino atraminės sienos statymas. Aukštutinio baseino vaizdas šiandien.
  Fizika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-07
 • Elektrinės. Klaipėdos geoterminė elektrinė

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra elektrinė? Elektrinių tipai. Geoterminė energija. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminė elektrinė. Klaipėdos geoterminė elektrinė. Bendra informacija. Įdomūs faktai.
  Fizika, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-03-01
 • Elektriniai matavimo prietaisai

  Įvadas. Elektrinių matavimo prietaisų naudojamas galingumas. Elektrinių matavimo prietaisų skirstymas. Elektrinių matavimų prietaisų matuokliai. Šuntai ir priešvaržės. Srovės ir įtampos matavimas. Magnetoelektriniai ampermetrai ir voltmetrai. Elektromagnetiniai ampermetrai ir voltmetrai. Elektrodinaminiai ir ferodinaminai ampermetrai ir voltmetrai. Galingumo matavimas. Elektros energijos matavimas. Varžos matavimas. Universalus elektrinis matavimo prietaisas. Ometrai. Neelektrinių dydžių matavimas elektriniais metodais. Reostatinis keitiklis. Indukcinis keitiklis. Vibracinis dažnomatis. Išvados.
  Fizika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-16
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (21)

  Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-22
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (25)

  Laboratorinis darbas Nr. 2. 27 variantas. Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-03-01
 • Elektrofizika

  Elektros ir magnetinių grandinių sudėtinės dalys. Kvazistacionarinės elektros srovės. Elektroninių skaičiavimų mašinų kartos. Magnetinio informacijos užrašymo principas ir būdai. Cilindriniai magnetiniai kaupikliai. Plokštieji ir cilindriniai magnetiniai domenai. Cilindriniai magnetiniai domenai. Kietojo kūno energetinių juostų susidarymas. Kietųjų kūnų skirstymas pagal juostinį vaizdą. Puslaidininkiai. Kompiuterių elementinė bazė. Puslaidininkinis diodas. Fotodiodas. Fotoelementas. Tranzistoriai. Dvipolis tranzistorius. Lauko tranzistorius. Šviesos diodas. Puslaidininkiniai lazeriai. Optronai. Tranzistorių loginių schemų pavyzdžiai. Optinė atmintis. Holografinė atmintis. Magnetooptinė atmintis. Skystieji kristalai ir jų panaudojimas kompiuteryje. Lauko efektas. Termooptinis efektas su atmintimi. Plazminis ekranas. Lazerinė elektrofotografija. Lazerinio printerio veikimo principas. Feromagnetikų tipai. Jų savybės.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2008-04-30
 • Elektromagnetinis spinduliavimas ir apsauga nuo jo

  Elektromagnetinis spinduliavimas (EMS). Bangos savybės. Kvantinės savybės. Apsauga nuo elektromagnetinio lauko poveikio. Elektrostatinis ekranas. Magnetinio laukas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, rašinys(4 puslapiai)
  2005-05-24
 • Elektromagnetinių bangų poveikis žmogaus sveikatai

  Įvadas. Truma literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Metodika. Tiriami objektai. Pasiūlymai. Rezultatai. Diagramos. Lentelės. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2005-08-18
 • Elektromagnetinių bangų skalė

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Elektromagnetinių bangų skalė. Elektromagnetinėms bangoms būdingos savybės. Šviesos dispersija. Šviesos interferencija. Šviesos poliarizacija. Šviesos difrakcija. Įvairių bangų praktinis taikymas. Elektromagnetinių bangų charakteristika. Radijo bangos. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Ultravioletiniai spinduliai. Rentgeno spinduliai. Gama spinduliai. Išvados.
  Fizika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-09-20
 • Elektromagnetizmas (2)

  Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai reiškiniai, elektros srovė. Elektros srovės darbas ir galia. Garsas. Laidininkų jungimo būdai. Mechaniniai svyravimai. Srovės stipris, elektros srovė, įtampa, varža. Srovės stipris, įtampa, varža. Šviesa. Elektros srovė, srovės stipris.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Elektros energijos gamyba, perdavimas ir naudojimas

  PowerPoint pristatymas. Elektros energijos gamyba. Kintamoji elektros srovė. Generatorius. Energijos virsmai šiluminėje elektrinėje. Energijos virsmai atominėje elektrinėje. Energijos virsmai hidroelektrinėje. Didžiausios Lietuvos elektrinės. Elektros energijos panaudojimas. Elektros energijos santykinis suvartojimas Lietuvoje. Elektros energijos perdavimas. Transformatorius. Reikšmingiausi elektrotechnikos raidai teoriniai darbai.
  Fizika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-04-17
Puslapyje rodyti po