Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Elektros energijos virsmas šiluma. Spektrų ir spektrinių linijų skaičiavimai. Radioaktyviosios spinduliuotės dėsnių praktinis taikymas

  Elektros perdavimo linija nutiesta variniais laidais. Nuotolis nuo elektros pastotės, kurios įtampa 110V ir galia 5kW, iki vartotojo 5 km. Kokio mažiausio skersmens turi būti variniai laidai, kad, perduodant elektros energiją, nuostoliai neviršytų 10%? Elektros plytelės šildymo spiralė suvyniota iš 0,4 mm storio nichromo vielos. Kiek metrų vielos reikia sunaudoti, norint, kad spiralės galia būtų 0,5kW, jei ji bus jungiama į 220V įtampos elektros tinklą? Norint užvirinti 23°C temperatūros 4,5 1 vandens, reikia sunaudoti 0,5 kWh elektros energijos. Apskaičiuokite virdulio naudingumo koeficientą. Patalpos apšildymui naudojamas elektrinis šildytuvas, kuris įjungiamas į 120 V įtampos tinklą. Šildytuvo kaitinimo elementas pagamintas iš 1 mm storio nichromo vielos. Patalpa per parą netenka 87,08 MJ energijos. Kokio didumo turi būti kaitinimo elemento varža, kiek metrų vielos suvyniota šiame elemente ir kokia jo galia, kad patalpoje galima būtų palaikyti pastovią temperatūrą? Fotonas išmuša elektroną iš nesužadinto vandenilio atomo ir suteikia jam 10 Ev kinetinę energiją. Kokio bangos ilgio fotoną išspinduliavo vandenilio atomas? Kokio didumo potencialų skirtumą turi pralėkti elektronai, kad jie, susidurdami su neono dujų atomais, priverstų juos spinduliuoti tik vieną spektrinę liniją ir koks būtų šios linijos bangos ilgis? Apskaičiuokite radioaktyvaus stroncio masės vieneto spinduliavimo aktyvumą, jei šio izotopo skilimas pusamžis 28 metai. Ligoniui į veną buvo suleista 1 cm3 tirpalo, kuriame buvo radioaktyvaus natrio izotopo. Šio tirpalo kiekio pradinis aktyvumas buvo 2000 Bq. Praėjus 5 val, iš ligonio venos buvo paimta 1 cm3 kraujo ir nustatyta, kad kraujo aktyvumas yra lygus 0,27 Bq. Kiek litrų kraujo yra šio ligonio organizme. Šio natrio izotopo skilimo pusamžis 15,3 val. Švino 0,99 cm storio plokštelė 2 kartus sumažina y spindulių, kuriuos skleidžia radioaktyvusis kobalto izotopas, intensyvumą. Apskaičiuoti y spindulių silpnėjimo koeficientą ir švino sluoksnio storį, kuris susilpnintų šių y spindulių intensyvumą 8 kartus. Atominio laivo reaktoriaus branduolinis kuras yra uranas Skylant vienam šio elemento branduoliui, išsiskiria 200 MeV energijos. Kiek urano sunaudoja šio laivo reaktorius kiekvieną mėnesį (30 parų), jei laivo variklio galia 15MW, o jo naudingo veikimo koeficientas 30%?
  Fizika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-13
 • Elektros įrenginių ir tinklų su izoliuota neutrale izoliacijos varžos matavimas

  Laboratorinis darbas "Elektros įrenginių ir tinklų su izoliuota neutrale izoliacijos varžos matavimas" Darbo tikslas - išnagrinėti elektros įrenginių ir trifazių tinklų su izoliuota neutrale izoliacijos varžą megaommetro pagalba.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-03-10
 • Elektros išlydis gamtoje ir technikoje

  PowerPoint pristatymas. 18 iliustruotų skaidrių. Pagrindiniai dalykai apie elektros išlydį. Elektros išlydis skirstomas. Žaibai. Vainikinis išlydis. Rusenantysis išlydis. Elektros lankas.
  Fizika, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-02-27
 • Elektros naudojimas 2-3 kambarių butuose

  PowerPoint pristatymas. Virtuvė. Miegamieji. Darbo kambarys. Koridorius,vonia,tualetas. Trijų kambarių butas. Virtuvė. Miegamasis. Darbo kambarys. Svečių kambarys. Koridorius, vonia, tualetas. Sumokėta pinigų suma už sunaudotą elektros energiją. Sumokėta pinigų suma už elektros energiją per 1 mėnesį. Išvados.
  Fizika, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-06-05
 • Elektros prietaisų sąnaudų ir kainų skaičiavimas

  Teorija. Elektros srov4s galia. Elektros srovės darbo matavimo vienetai. Praktinis taikymas. Elektros prietaisų elektros energijos sąnaudos. Elektros lempučių. Elektros energijos sąnaudos. Išvados.
  Fizika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-31
 • Elektros srovė dujose (2)

  PowerPoint pristatymas. Dujos. Elektros srovė. Elektros srovė dujose. Nesavaiminis elektros išlydis. Nesavaiminis elektros laidumas. Savaiminis elektros išlydis. Savaiminis elektros laidumas. Kibirkštinis išlydis. Kibirkštinio išlydžio pavyzdžiai. Elektros lankas.
  Fizika, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-02-19
 • Elektros srovė įvairiose terpėse

  Elektroninis metalų laidumas. Elektrinės varžos priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Elektros srovė puslaidininkiuose. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Priemaišinio puslaidininkių laidumo rūšys. Puslaidininkė sandūra. Puslaidininkaii prietaisai. Puslaidininkė sandūra. Laidžioji ir užtvarinė kryptis. Puslaidininkis diodas. Šviesos diodai. Termistoriai. Fotovaržai. Tranzistorius. Tranzistorių samprata. Jų rūšys. Elektros srovė vakuume. Vakuumas. Termoelektroninė emisija. Vakuuminis diodas. Vakuuminis triodas. Elektroninins vamzdis. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolitinė disociacija. Elektrolizė. Eletrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija, dujų laidumas. Savaiminis išlydis. Elektros išlydis gamtoje ir technikoje. Apibendrinimas.
  Fizika, špera(7 puslapiai)
  2010-10-29
 • Elektros srovė puslaidininkiuose

  PowerPoint pristatymas. Elektros srovė puslaidininkiuose. Puslaidininkiai. Laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Savasis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkis elektriniame lauke. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkių sandūra (PN). Puslaidininkiniai prietaisai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10).
  Fizika, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-09-25
 • Elektros srovės darbas ir galia

  Fizikos projektas. Įžanga. Elektros prietaisai. Skaičiavimai. Apšvietimo lemputės. Šiaulių elektros tinklų knygelė. Išvada.
  Fizika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-07-04
 • Elektrostatinių laukų skaičiavimas

  Laboratorinis darbas e-2. Darbo tikslas. Teorinis eksperimento pagrindas. Taškinio krūvio lauko stiprio ir potencialo analitinės išraiškos. Laukų superpozicijos principas. Krūvių sistemos laukas. Slinkties vektoriaus srautas. Gauso teorema. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-12-08
 • Elektrostatinių laukų skaičiavimas (2)

  Laboratorinis darbas E – 2. Darbo tikslas: Susipažinti su elektrostatinių laukų skaičiavimu, Gauso teoremos ir superpozicijos principo taikymu atliekant skaičiavimus. Apskaičiuoti dėstytojo nurodytos krūvių (įelektrintų kūnų) sistemos sukuriamo lauko stiprį ir potencialą. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-01-09
 • Energijos šaltiniai

  Energijos šaltiniai. Anglių teikiama energija. Nafta. Atominė energetika. Kiti energijos šaltiniai. Hidroelektrinės. Geoterminė energija. Saulės energija. Vėjo energija. Vėjo energijos naudojimo raida Lietuvoje. Bangų mūšos energija. Biomasės energija. Lietuvos energijos poreikiai – praeitis, dabartis, prognozės. Ar daug Lietuvoje suvartojama energijos? Kokios poreikių prognozės?
  Fizika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Energijos šaltiniai ir energijos suvartojimas

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos šaltiniai. Svarbiausių energijos šaltinių privalumai ir trūkumai. Vėjo energija. Vandens energija. Šiukšlės kaip energijos šaltinis. Tiesioginis saulės energijos panaudojimas.
  Fizika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-16
 • Entropijos pokyčio nustatymas lydant kristalinį kūną

  Laboratorinis darbas nr. 10. Darbo tikslas: nustatyti natrio druskos lydymosi temperatūrą ir entropijos pokytį, šildant ir išlydant duotąjį kristalinio natrio druskos kiekį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-22
 • EUFAR. Suvienytų tyrimų veikla: Atmosferinių aerozolių tyrimų modulis

  Apžvalga. Projekto apimtis. Projekto trukmė, veiklos planas. Projekto gairių planas. Kaštai. Projekto valdymas. Darbuotojai. Projekto dalyvės. Kokybės valdymas. Projekto procedūros. Rizikos. Išvados. Priedai (3).
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-27
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (3)

  Tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Rezultatų lentelės. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-11
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (4)

  Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-27
 • Feromagnetinės histerizės kilpa

  Darbo tikslas: Išmatuoti feromagnetikuose susidarančio magnetinio lauko priklausomybę nuo išorinio lauko. Darbo priemonės. Darbo schema. Darbo eiga. Pasiruošimas darbui. Eksperimento vykdymas. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-15
 • Feromagnetinės hizterizės kilpa

  Feromagnetinės hizterizės kilpa. Darbo tikslas:Susipažinti su feromagnetizmu ir ištirti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo įmagnetinančiojo magnetinio lauko stiprio. Teorinė dalis. Rezultatai. Matavimo schema. Eksperimento planas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-11-11
 • Feromagnetinio atminties elemento permagnetinimo tyrimas

  Tikslas: susipažinti su fizikiniais reiškiniais, vykstančiais magnetinės atminties elementų gamyboje naudojamose medžiagose; ištirti feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Histerizės kilpos parametrų ir ploto priklausomybė nuo dažnio. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
Puslapyje rodyti po