Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Fizikos laboratoriniai darbai

Fizikos laboratoriniai darbai (395 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kūno laisvo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja svyruokle

  Laboratorinis darbas nr. 14. Tikslas: nustatyti laisvojo kritimo pagreitį Lietuvos platumoje pagal fizinės ir matematinės švytuoklių svyravimo periodus. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-11-14
 • Kūno tankio matavimas

  Darbo užduotis: išmatuoti ritinio formos kūno tankį ir naudojantis žinyno duomenimis nustatyti tiriamąją medžiagą; įvertinti matavimų absoliutines paklaidas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-25
 • Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas (3)

  Darbo užduotis: Nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Darbo rezultatų skaičiavimo. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-04
 • Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas (4)

  1 Laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Čia tirsime nedidelio plieninio rutuliuko kritimą ore. Oro pasipriešinimo jėga priklausys nuo rutuliuko kritimo greičio. Kai greitis mažas, pasipriešinimas nežymus ir kritimas artimas laisvajam. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-11
 • Kūnų sistemos inercijos momento matavimas ir gautų duomenų apdorojimas kompiuteriu

  Darbo tikslas. Išmatuoti įvairių konfigūracijų kūnų inercijos momentus, nustatyti sistemos inercijos momento priklausomybę nuo krovinėlių atstumo nuo sukimosi ašies. Darbo priemonės. Naudojamos formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Grafikas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-09
 • Laidininko savitosios varžos nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti tiriamojo laidininko savitąją varžą ir patikrinti Omo dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-07-07
 • Laidininkų savitosios varžos nustatymas (2)

  Laboratorinis darbas e-4. Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės srovė dėsniais, varžos priklausomybe nuo temperatūros. Nustatyti tiriamų laidininkų varžas ir jų metalo savitąją varžą. Apskaičiuoti matavimų paklaidas ir, lyginant su žinyno duomenimis nustatyti, iš kokio metalo (lydinio) pagaminti tiriami laidininkai. Prietaisai. Teorinis eksperimento pagrindas. Nuolatinės srovės dėsniai. Grandinės varža. Savitosios varžos išraiška klasikinėje teorijoje. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-12-08
 • Laido savitosios varžos nustatymas

  Darbo užduotis. Nustatyti tiriamojo laido savitąją varžą ir patikrinti Omo dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-20
 • Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine svyruokle

  Darbo tikslai: Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio. Nustatyti sunkio jėgos pagreitį matavimo vietovėje. Apskaičiuoti paklaidas. Tikslumo ir pastabumo įgūdžių ugdymas. Darbo priemonės. Teorija. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-05
 • Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine svyruokle (2)

  18 laboratorinis darbas. Darbo tikslai: Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio. Nustatyti sunkio jėgos pagreitį matavimo vietovėje. Apskaičiuoti paklaidas. Tikslumo ir pastabumo įgūdžių ugdymas. Darbo priemonės. Teorija. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-23
 • Laisvųjų svyravimų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: ištirti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės t0=f(m); 2. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą ir vielos medžiagos šlyties modulį g. Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-29
 • Lazerio šviesos difrakcija (15)

  Darbo užduotis: Nustatyti lazerio spinduliuojamų šviesos bangų ilgį, ištirti maksimumų apšviestumus plyšio difrakciniame vaizde Fraunhoferio difrakcijos atveju ir susipažinti su plyšio difrakciniu vaizdu Frenelio difrakcijos atveju. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-02
 • Lęšių sistemos optinės gebos nustatymas

  Darbo tikslas. Tyrinėti optinius reiškinius, nustatyti sistemos optinės gebos priklausomybę nuo atstumo tarp lęšių. Klausimai. Atsakymai į klausimus. Uždavinys. Atsakymas. Priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-21
 • Lęšių sistemos optinės gebos nustatymas (2)

  Tikslas. Tyrinėti optinius reiškinius, nustatyti sistemos optinės gebos priklausomybę nuo atstumo tarp lęšių. Klausimai. Kas yra lęšis, kokie yra lęšių tipai? Ką vadiname lęšio optine geba? Ką vadiname lęšių optine sistema? Kaip apskaičiuojamas židinio nuotolis, kai atstumas tarp lęšių yra mažas, palyginti su židinių nuotoliais. Atsakymai. Paaiškinimas. Uždavinys. Priemonės. Darbo eiga. Formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-09
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi

  Tikslas. Priemonės. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (10)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatai.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-12-05
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (11)

  Darbo priemonės. Darbo tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais, nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f (λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Darbo brėžinys. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-13
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (13)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-10
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (14)

  Laboratorinis darbas Nr. 18. Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n=f(λ), vadinama dispersijos kreive; pagal kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-05-29
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (15)

  Laboratorinis darbas nr. 18. Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n= f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo metodika. Bandymo eiga. Rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-22
Puslapyje rodyti po