Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Fizikos laboratoriniai darbai

Fizikos laboratoriniai darbai (395 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skersinių tampriųjų bangų sklidimo stygoje greičio nustatymas (10)

  Laboratorinis darbas Nr. 16. Tikslas: išmatuoti išmatuoti skersinių tampriųjų bangų stygoje sklidimo greitį ir nustatyti jo priklausomybę nuo įtempimo jėgos didumo. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Darbo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-26
 • Skersinių tampriųjų bangų sklidimo stygoje greičio nustatymas (7)

  Darbo tikslas: Išmatuoti skersinių tampriųjų bangų stygoje sklidimo greitį ir nustatyti jo priklausomybę nuo įtempimo jėgos didumą. Darbo priemonės. Formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-02
 • Skysčiaus paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas kapiliaru

  Darbo tikslas. Susipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti įtempimo koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo priemaišų koncentracijos. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Grafikas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-11-09
 • Skysčio klampos koeficiento matavimas Stokso metodu (3)

  Teorinė dalis. Darbo tikslas: Išmatuoti realaus skysčio klampos koeficientą Stokso metodu, bei susipažinti su vidinių sluoksnių jėgomis. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Skysčio lūžio rodiklio matavimas Abės refraktometru

  Darbo užduotys. Ištirkite skaidraus tirpalo absoliučiojo lūžio rodiklio priklausomybę nuo jo koncentracijos. Nustatykite pateikto tirpalo nežinomą koncentraciją. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-01
 • Skysčio lūžio rodiklio matavimas reflektoriumi

  Darbo tikslas: Išnagrinėti visišką vidaus atspindį ir jo panaudojimą lūžio rodiklių matavimui. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-02-26
 • Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 5. Užduotys: Išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palyginkite vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo prietaisaiir medžiagos. Matavimo schema. Eksperimento planas. Matavimų rezultatai. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-11-22
 • Skysčių tankio matavimas

  Darbo užduotis. Svėrimo būdu nustatyti tirpalų tūrinį tankį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-02-23
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-07-02
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (4)

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-06-01
 • Slėgio matavimas (2)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija. Darbo aparatūra. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-21
 • Slėgio matavimas vakuuminėse sistemose

  Darbo užduotis. Išmokti naudotis termoelektriniu ir jonizaciniu vakuumetrais ir juos kalibruoti. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-04
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (21)

  Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, slopinimo koeficientą ir spyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Paklaidų skaičiavimai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-02-25
 • Spiralinė antena

  Darbo tikslas – ištirti cilindrinės spiralinės antenos kryptines savybes ir poliarizaciją. Darbo užduotis. Spiralinės antenos poliarizacinė elipsė. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Spyruoklės standumo nustatymas

  9 laboratorinis darbas. Tikslai: Nustatyti spyruoklės standumą. Nubraižyti jėgos priklausomybės nuo spyruoklės pailgėjimo grafiką. Praktinių įgūdžių ugdymas. Iš gautų duomenų padaryti išvadas. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-10-19
 • Spyruoklinės svyruoklės laisvųjų svyravimų tyrimas

  Laboratorinis darbas m-5. Darbo tikslas: ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės t0 = f(m), nubraižyti eksperimentinį ir teorinį šios priklausomybės grafikus. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir spyruoklės vielos medžiagos šlyties modulį g bei šių dydžių paklaidas. Priemonės. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-08
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (12)

  Darbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt=f(t) ir x=f(t). Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo rezultatai. Slopinamųjų svyravimų grafiko taškai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-23
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (6)

  Laisvųjų svyravimų tyrimas. Slopstamų svyravimų tyrimas. Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų. Kūno inercijos momento nustatymas iš svyravimų.
  Fizika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Stefano ir Bolcmano dėsnio patikrinimas

  Darbo tikslas: ištirti absoliučiai juodo kūno energinio šviesio (išspindžio) priklausomybę nuo kūno temperatūros ir eksperimentiškai patikrinti Stefano ir Bolcmano dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-09-22
Puslapyje rodyti po