Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Kompresoriaus darbo tyrimas

  Darbo užduotis: Nustatyti kompresoriaus pagrindinius darbo parametrus, suspaudžiant kompresoriumi orą, kai baliono ventilis uždarytas ir kai atidarytas. Darbo tikslas: Susipažinti su stūmoklinio kompresoriaus veikimo principu, nustatyti pagrindinius jo parametrus ir charakteristikas.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-10-26
 • Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE)

  Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE) paskirtis. Pagrindiniai techniniai duomenys. Turbina – siurblys. Variklis-generatorius. Reversinis kanalas. Vamzdynas. Aukštutinis baseinas. Vandens priimtuvas. Svarbiausios datos. Hidroelektrinės statybos datos. Kruonio HAE panaudojimo Lietuvos elektros energetikos sistemoje galimybės. Elektrinės paskirtis.
  Fizika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-19
 • Kūno laisvo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja svyruokle

  Laboratorinis darbas nr. 14. Tikslas: nustatyti laisvojo kritimo pagreitį Lietuvos platumoje pagal fizinės ir matematinės švytuoklių svyravimo periodus. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-11-14
 • Kūno tankio matavimas

  Darbo užduotis: išmatuoti ritinio formos kūno tankį ir naudojantis žinyno duomenimis nustatyti tiriamąją medžiagą; įvertinti matavimų absoliutines paklaidas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-25
 • Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas (3)

  Darbo užduotis: Nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Darbo rezultatų skaičiavimo. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-04
 • Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas (4)

  1 Laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Čia tirsime nedidelio plieninio rutuliuko kritimą ore. Oro pasipriešinimo jėga priklausys nuo rutuliuko kritimo greičio. Kai greitis mažas, pasipriešinimas nežymus ir kritimas artimas laisvajam. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-11
 • Kūnų sąveika. Antrasis Niutono dėsnis

  Nr. 1. Kūno masės ir jo įgyto pagreičio sąryšis (Kūnų sąveika). Uždaviniai, teorija, pavyzdžiai. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai: 283: Valtyje stovintis žvejys traukia lyną, pritvirtintą prie didelės valties (barkaso). Valties ir žvejo masė 400 kg. Atstumas, kurį nuplaukia valtis ir barkasas, kol susitinka, atitinkamai lygus 8 m ir 2 m. Kokia yra barkaso masė? Vandens pasipriešinimo nepaisykite. Duota. Rasti: m2. Sprendimas. 286: Susiduria du tos pačios medžiagos rutuliukai, kurių vieno skersmuo 3 kartus didesnis už kito. Palyginkite rutuliukų pagreitį. Duota. Rasti. Sprendimas. Uždaviniai savarankiškam darbui. 277: Vežimėlis, riedėjęs horizontaliu paviršiumi 0,6m/s greičiu, susiduria su kitu vežimėliu, judančiu ta pačia kryptimi 1,8m/s greičiu. Po susidūrimo abu vežimėliai važiuoja ta pačia kryptimi vienodu 1,2m/s greičiu. Apskaičiuokite vežimėlių masių santykį. Duota. Rasti: m1/m2? 1281: 120t masės motorvežis stumtelėjo stovėjusį vagoną. Jų sąveikos metu vagono pagreičio modulis buvo 3 kartus didesnis negu motorvežio. Apskaičiuokite motorvežio masę. Duota. Rasti: m2? Antras Niutono dėsnis. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 312: 18 t masės vagonui pagreitį suteikia 1,8 kN jėga. Kokiu pagreičiu juda vagonas? Duota : m=18 t=18000 kg; F=1,8 kN=1800 N. Rasti: a? Sprendimas. 318: 500g masės kamuolys po 0,02 s trunkančio smūgio įgijo 8 m/s greitį. Apskaičiuokite vidutinę smūgio jėgą. Duota: m=500 g=0,5 kg; t=0,02 s; v0=0 m/s (suprantame, kad iki smūgio kamuolys nejudėjo); v=8m/s. Rasti: F? Sprendimas. 321: 1,2 t masės automobilis važiuoja 100 m spindulio kreivu keliu. Kokio didumo įcentrinė jėga veiks automobilį, važiuojantį 15 m/s greičiu? Duota: m=1,2 t=1200 kg; R=100 m; v=15 m/s. Rasti: F? Sprendimas. 324: Brėžinyje pavaizduotas 3 kg masės kūno greičio kitimo grafikas. Kokio didumo jėgos veikė šį kūną? Duota: m=3 kg. Iš brėžinio: v0=0 m/s; t0=0 s; v1=10 m/s; t1=10 s; v2=10 m/s; t2=20 s; v3=0m/s; t3=25 s. Rasti: F1; F2; F3? Sprendimas. 332: Veikiamas tam tikros jėgos, vežimėlis pajudėjo iš vietos ir nuvažiavo 50 cm atstumą. Padėjus ant jo 0,2 kg masės svarstį, vežimėlis per tą patį laiką įveikė tik 30 cm. Kokia vežimėlio masė? Duota: v01=0 m/s; s1=50 cm=0,5 m: m=0,2 kg; t1=t2; v02=0 m/s; s2=30 cm=0,3 m. Rasti: m1? Sprendimas.
  Fizika, uždavinys(10 puslapių)
  2011-01-11
 • Kūnų sistemos inercijos momento matavimas ir gautų duomenų apdorojimas kompiuteriu

  Darbo tikslas. Išmatuoti įvairių konfigūracijų kūnų inercijos momentus, nustatyti sistemos inercijos momento priklausomybę nuo krovinėlių atstumo nuo sukimosi ašies. Darbo priemonės. Naudojamos formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Grafikas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-09
 • Laidininko savitosios varžos nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti tiriamojo laidininko savitąją varžą ir patikrinti Omo dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-07-07
 • Laidininkų savitosios varžos nustatymas (2)

  Laboratorinis darbas e-4. Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės srovė dėsniais, varžos priklausomybe nuo temperatūros. Nustatyti tiriamų laidininkų varžas ir jų metalo savitąją varžą. Apskaičiuoti matavimų paklaidas ir, lyginant su žinyno duomenimis nustatyti, iš kokio metalo (lydinio) pagaminti tiriami laidininkai. Prietaisai. Teorinis eksperimento pagrindas. Nuolatinės srovės dėsniai. Grandinės varža. Savitosios varžos išraiška klasikinėje teorijoje. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-12-08
 • Laido savitosios varžos nustatymas

  Darbo užduotis. Nustatyti tiriamojo laido savitąją varžą ir patikrinti Omo dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-20
 • Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine svyruokle

  Darbo tikslai: Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio. Nustatyti sunkio jėgos pagreitį matavimo vietovėje. Apskaičiuoti paklaidas. Tikslumo ir pastabumo įgūdžių ugdymas. Darbo priemonės. Teorija. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-05
 • Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine svyruokle (2)

  18 laboratorinis darbas. Darbo tikslai: Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio. Nustatyti sunkio jėgos pagreitį matavimo vietovėje. Apskaičiuoti paklaidas. Tikslumo ir pastabumo įgūdžių ugdymas. Darbo priemonės. Teorija. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-23
 • Laisvųjų svyravimų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: ištirti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės t0=f(m); 2. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą ir vielos medžiagos šlyties modulį g. Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-29
 • Lazeriai (3)

  Įvadas. Kas yra lazeris. Kaip radosi lazeriai. Kaip gimsta lazerinė šviesa. Lazerių margumynas. Derinamieji lazeriai. Šalin atsarginę įrangą. Lanksčios konfigūracijos tinklai. Paskirstyto grįžtamojo ryšio lazeris. Diodiniai lazeriai su išoriniu rezonatoriumi. Diodinis lazeris su vertikaliuoju rezonatoriumi. Derinimas mikromechaniniais įtaisais. Puslaidininkiniai lazeriai - lemtingo lūžio metas. Mūšis dėl mėlynosios spalvos. Ar pakankamai tvirtas. Tikra mėlynė. Trumpi, platūs ir simpatiški. Sukabinimas. Atsarginis variantas. Naujos WDM sistemų galimybės. Lazerių pritaikymas. Holografija. Brūkšninis kodas. Kompaktinis diskas. Lazerių panaudojimas medicinoje. Šviesos šaltiniai fotosensibilizuotai navikų terapijai. Lazeriniai šaltiniai. Lazeris – revoliucija plaukų šalinimo eroje. Kaip veikia plauką lazerio spindulys? Kuriuos plaukus veikia lazeris? Kiek reikia procedūrų ir kaip dažnai jos kartojamos? Nuo kurių vietų galima pašalinti plaukus. Kas gi naujo pasaulyje ir Lietuvoje šių naujos kartos (plaukų šalinimo) lazerių pasaulyje? Kuo gi jis pranašesnis už visus kitus iki šiol buvusius diodinius plaukų šalinimo lazerius? Išvados.
  Fizika, referatas(31 puslapis)
  2006-12-12
 • Lazeriai ir fraktalinė šviesa

  Įvadas. Lazerio sukūrimas. Pirmasis - rubino lazeris. Lazerio veikimo principas. Fraktalai. Fox-Li Power metodas. Video grįžtamasis ryšys. Naujovės. Išvados.
  Fizika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-02-19
 • Lazeriai kariniuose taikymuose

  PowerPoint pristatymas. Lazeriniai taikikliai. Lazeriai atstumo nustatymui. Panaudojimas kariuomenėje. Taikinio pažymėjimas lazeriu (Laser Target Designator). Ateities ginklai. Poveikis. Veikimas. Trukumai, privalumai ir trukdžiai realiam naudojimui. Plazminiai skydai kareiviams. XADS svajonės. Palydoviniai ginklai. SSHCL. Trūkumai . Efektyvumas. THEL (Tactical High Energy Laser). MIRACL (the Mid Infrared Advance Chemical Laser). Airborne Laser. LLNL. "Boeing" bandymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Fizika, pristatymas(28 skaidrės)
  2009-12-21
 • Lazeriai Lietuvoje

  Lazeriai Lietuvoje. Lazerinių technologijų Lietuvoje vystymosi istorija. Lazerių pramonė Lietuvoje. Lazerių centras Vilniaus universitete. Lietuviški lazeriai gerina Lietuvos įvaizdį. Išvados.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-04
 • Lazerio šviesos difrakcija (15)

  Darbo užduotis: Nustatyti lazerio spinduliuojamų šviesos bangų ilgį, ištirti maksimumų apšviestumus plyšio difrakciniame vaizde Fraunhoferio difrakcijos atveju ir susipažinti su plyšio difrakciniu vaizdu Frenelio difrakcijos atveju. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-02
 • Lazeris

  Įvadas. Fizikiniai lazerio veikimo principai. Savaiminis ir priverstinis spinduliavimas. Šviesos stiprinimas ir generavimas. Lazerio spinduliuotės. Lazerių rūšys. Kietos būsenos lazeriai. Dujų iškrovos lazeriai. Dažų lazeriai. Dujų dinaminiai lazeriai. Eksimeriniai lazeriai. Cheminiai lazeriai. Puslaidininkiniai lazeriai. Atominis lazeris. Lazerio veikimo režimai. Skersiniai režimai. Ašiniai režimai.
  Fizika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-06-09
Puslapyje rodyti po