Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Antrinių jonų masių spektroskopija (SIMS)

  Įžanga. SIMS (antrinių jonų masių spektroskopija) pritaikymas. Jonų pluošto purslojimas. Purslojimo veikimas. Antrinio jono energijos pasiskirstymas. Antrinio jono našumai - pagrindinis veikimas. Antrinių jonų našumai – pirminio pluošto veikimas. Reliatyvaus jautrumo faktoriai. RSF lenteles. Jautrumo ir atskleidimo limitas. Profilio gylis. Gylio sprendimas. RSF Išmatavimo Standartai. Optinė Analizė. Masių įsimaišymai. Aukštasis Masinis Sprendimas. Mažesni Izotopai. Pradinis susidūrimas. Įtampos kompensavimas. Pavyzdžio apkrovimas. Elektronų bombardavimas. Gretimi laidininkai. Neigiami pagrindinių jonų spinduliai. Automatinis įtampos kompensavimas. Jonų vaizdavimas. Izotopų koeficientų matavimas.
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2008-12-09
 • Apkrovų skaičiavimo metodai

  Maksimalioji (skaičiuojamoji) apkrova. Vidutinė (aktyvioji ir reaktyvioji) apkrova. Pikinė (maksimalioji trumpalaikė) apkrova. Naudojimo koeficientas. Jungimo koeficientas. Apkrautumo koeficientas. Apkrovos grafiko formos koeficientas. Maksimumo koeficientas. Paklausos koeficientas. Maksimumo nevienalaikiškumo koeficientas. Pagrindiniai skaičiuojamųjų apkrovų nustatymo metodai.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Aplinkos fizika

  Įvadas. Aplinkos fizikos objektas. Saulės energija. Energija ir gyvybė. Energijos srautai. Saulės dėmės. Atmosferos sugertis. Ozonas. Saulės spinduliuotės sklaida atmosferoje. Molekulinė (arba Relėjaus) ir aerozolinė sklaida. Tiesioginė ir išsklaidyta saulės spinduliuotė. Žemės ir atmosferos spinduliavimas ir sugertis. Atmosferos dujų sugertis. Debesų įtaka. Energijos balansas Šilumos balansas su vandens paviršiumi. UV. Atmosferos fizika. Atmosferos sudėtis. Atmosferos oro sudėtis. Ozonas atmosferoje. Bendrojo ozono sluoksnis. Pažemio ozonas. Atmosferoje veikiančios jėgos. Pagrindinė atmosferos statikos lygtis. Barometrinė formulė. Temperatūrų gradientai. Temperatūros inversija. Atmosferos oro turbulentiškumas. Atmosferos judėjimas. Ciklonai ir anticiklonai. Priemaišų transformacija ir sklaida atmosferoje. Atmosferos užterštumas. Priemaišų transformacija. Matematinis modeliavimas. Lagranžo modelis. Gauso modelis. Puff tipo modelis. Eulesio arba dėžės modelis. Apie debesų fiziką. Aerozolinių medžiagų pašalinimo iš atmosferos su krituliais. Debesų vaidmuo. Elektra atmosferoje. Atmosferos natūralus elektrinis laukas. Elektros srovė atmosferoje ir jos laidumas. Jonizacija. Elektra debesyse. Atmosferos laidumas. Fotosintezė. Vandens telkiniai. Vertikalus temperatūros pasiskirstymas. Termoklina. Srovės. Šiltoji El Ninjo srovė. Ledo susidarymas ir savybės. Vandenyne ištirpusios dujos. Jonizuojanti spinduliuotė aplinkose. Radioaktyvumas. Nuklidas. Radionuklidai aplinkoje. Natūralus radioaktyvumas. Radonas ir jo skilimo produktai. Atmosferos radioaktyvumas. Radioaktyvumas vandenyse. Tarša po atominių sprogimų. Bendra Ignalinos Atominės Elektrinės (AE) charakteristika. Radioaktyvių medžiagų susidarymas reaktoriuje.
  Fizika, referatas(55 puslapiai)
  2005-12-06
 • Aplinkos fizika (2)

  Uždavinys Nr. 1. Paskaičiuoti Saulės kaip absoliučiai juodo kūno spinduliuojamą energiją bangos ilgiui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 2. Rasti energijos emosijos spektro bangos ilgius, kurie atitinka didžiausią emituojamą energiją, kai absoliučiai juodo kūno temperatūra. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 3. Paskaičiuoti absoliučiai juodo kūno spinduliuojamą energijos bangos ilgiui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 4. Suskaičiuota 30+(15-n)=30+(15-26)=19 Saulės dėmių ir dalis jų sudarė į grupes. Raskite Wolfo skaičių. Koeficientas K lygus vienetui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 5. Raskite molekulinio išbarstymo rodiklių santykį mėlynai ir raudonai šviesoms. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 6. Raskite aerozolių dalelių 20(n/10+8)=20(26/10+8)=212 mm ir 10(n/10+5)=10(26/10+5)=76 mm dydžio išbarstymo rodiklių santykį esant tai pačiai koncentracijai. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 7. Paskaičiuoti Žemės kaip pilko kūno 1 spinduliuojamą energiją temperatūroms nuo -50(10-n)=-50( 10-26)= 800 iki 50(10-n)=50(10-26)=-800. Nubrėžkite priklausomybės B(T) šiame temperatūrų intervale grafiką. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr.8. Paskaičiuoti slėgį troposferos viršuje ( 10 km aukštyje) esant sauso oro adiabatiniam procesui. Pažemio sluoksnyje temperatūra 15+n=15+26=41 , slėgis 1 atmosfera. Rezultatą sulyginkite su izoterminės atmosferos ( temperatūra su auščiu nekinta) atveju. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 9. Suskaičiuota, kad ežere yra Per kiek laiko ežere liks tik 100-n=100-26=74 atomai. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 10. Kiek sveria 1 atmosferos oro stulpas: prie Žemės paviršiaus 1+n=1+26=27 km aukštyje; 10+n 10+ km aukštyje; 100+n 100+ km aukštyje; 1000+n 1000+ km aukštyje; 10000+n 10000+ km aukštyje. Temperatūra t=0 ir su aukščiu nekinta. Sprendimas. Atsakymas.
  Fizika, uždavinys(9 puslapiai)
  2011-09-27
 • Archimedes

  Darbas anglų kalba. Archimedas. Quick facts about Archimedes. Archimedes of Syracuse. Archimedes' works. Archimedes' death. The most famous Archimedes' achievments. Archimedes' screw. The clow of Archimedes. Burning mirors.
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2006-04-24
 • Archimedo dėsnio patikrinimas

  Darbo tikslas: nustatyti kūno tankį ir patikrinti Archimedo dėsnį. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-15
 • Archimedo jėga, Archimedo dėsnis

  Archimedo jėga. Archimedo dėsnis. Kūnų plūduriavimo sąlyga. Archimedas. Laivyba. Oreivystė. Kūnų plūduriavimo bandymas.
  Fizika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-04
 • Atmosfera (2)

  Fizikos kryžiažodis, tema "Atmosfera".
  Fizika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-03-23
 • Atmosfera (4)

  PowerPoint prezentacija. Atmosfera. Atmosferos tankis. Atmosferos sluoksniai. Atmosferos slėgis. Otas fon Gėrikė. Evandželistas Toričelis. Barometras. Aneroido schema. Atmosferos slėgio praktinis taikymas. Pasitikrink ką išmokai. Atsakymai.
  Fizika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-06-28
 • Atominė bomba

  Įvadas. Branduolinės valstybės. Atominės energijos įsisavinimas. Atominės bombos išbadymai. Nuosprendis dviem miestams. Grandininė branduolinė reakcija. Atominės bombos schema. Radioaktyvumas. Atominio sprogimo faktoriai. Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-30
 • Atominė energetika Lietuvoje

  Atominės energetikos raida pasaulyje ir Lietuvoje. Dabartinė situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Techninis Ignalinos Atominės Elektrinės (AE) aprašymas. Dabartiniai parametrai. Apie Ignalinos AE saugą. Ignalinos AE uždarymo klausimai. Žmonių norai. Kaip bus uždaroma Ignalinos AE. Permainos. Permainų poveikis. Kuo pakeisime Ignalinos AE. Išvados. Priedai.
  Fizika, referatas(27 puslapiai)
  2005-09-23
 • Atominė energetika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Energetikos samprata. Atominės energetikos raida pasaulyje. Atominės elektrinės ir jų perspektyvos kitose šalyse. Atominė energetika Lietuvoje. Kuo pakeisime IAE? Atominė energetika Lietuvoje lyginant su kitomis šalimis. Elektrinių saugumas ir poveikis aplinkai. Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Atomo branduolio sandara. Glaudžiamasis lęšis

  Atomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės. Taško judėjimo lygtis s(t) = 13t + 6t-5 + 2t-2 . Parašykite taško greičio, pagreičio lygtis. Apskaičiuokite greitį ir pagreitį laiko momentu. Glaudžiamuoju lęšiu kuriami vaizdai. Pavaizduokite grafiškai: daiktas yra <F nuotolyje nuo lęšio. Koks ir kur susidaro atvaizdas.
  Fizika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-08-21
 • Atomo sandara (10)

  Atomo sandara. Protono, elektrono, neutrono (branduolio) atradimas. Radioaktyvumas. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Radiacijos taikymas. Pritaikymas. Poveikis organizmui. Fundamentinių dalelių išsidėstymas atome, izotopai. Emisinis spektras. Absorbcijos spektras. Kuo didesnis energijos kvantas, tuo mažesnis bangos ilgis ir dažnesni virpesiai. Kvantinė teorija. Mikrodalelių dualizmas. Šiuolaikinis atomo modelis. Elektronų pasiskirstymo atomo elektroniniame apvalkale taisyklės.
  Fizika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-07
 • Atomo sandara (11)

  PowerPoinr pristatymas. Atomo sąvoka. Atomo sandara. Dž. Tomsono atomo modelis. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Planetinis atomo modelis. Atomo matmenys. Elementų žymėjimas. Vandenilio atomo modelis. Vandenilio (deuterio) atomo modelis. Helio atomas. Ličio atomo modelis. Šiuolaikinis atomo modelis. Izotopai.
  Fizika, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-06-22
 • Atsinaujinantys energijos ištekliai

  Įvadas. Atsinaujinantys energijos ištekliai. Šiek tiek istorijos. Saulės energija. Vėjo energija. Vandens energija. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Europoje. Saulės energija. Vėjo energija. Vandens energija. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje. Saulės energija Lietuvoje. Vėjo energija Lietuvoje. Vandens energija Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinantys veiksniai. Tiriamoji dalis.
  Fizika, referatas(23 puslapiai)
  2008-06-26
 • Atsinaujinantys energijos ištekliai (2)

  Įvadas. Neatsinaujinanti energija. Pasaulio energijos ištekliai, jų pasiskirstymas ir panaudojimas. Energija iš organinio kuro. Energijos gavyba iš rusvosios anglies Vokietijoje. Akmens anglys. Nafta. Gamtines dujos. Atomine energetika. Energetikos poveikis ekosistema. Klimato kaita. Rūgštieji lietus. Šiltnamio efektas. Atsinaujinanti energija. Vėjo energija. Fotoelektra. Saules kaitra. Hidroenergija. Geotermine energija. Atsinaujinančių energijos ištekliu naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Fizika, referatas(22 puslapiai)
  2009-06-03
 • Atvudo mašina (2)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-30
 • Atvudo mašina (7)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Atvudo mašina (9)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-06
Puslapyje rodyti po