Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Fizikos referatai

Fizikos referatai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aerodinamika

  Automobilių aerodinamika. Mišrus spoileris. Galinis spoileris. Priekinis spoileris. Spoilerių tipai. Aerodinaminis viršutinis. Turbulentinis viršutinis. Aerodinaminis galinis. Aerodinaminis apatinis. Aerodinaminiai elementai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Albertas Einšteinas

  A.Einšteino biografija, laimėti apdovanojimai, pomėgiai, darbų reikšmė, reliatyvumo teorija. Einšteino mintys apie save, apie savo šeimą, apie savo antrąją žmoną Elsą Lowenthal, apie savo vaikus.
  Fizika, referatas(7 puslapiai)
  2005-01-24
 • Albertas Einšteinas (2)

  Biografija. Specialioji reliatyvumo teorija. Bendroji reliatyvumo teorija. Viena didžiausių Einšteino svajonių. Stygų teorija.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-19
 • Antrinių jonų masių spektroskopija (SIMS)

  Įžanga. SIMS (antrinių jonų masių spektroskopija) pritaikymas. Jonų pluošto purslojimas. Purslojimo veikimas. Antrinio jono energijos pasiskirstymas. Antrinio jono našumai - pagrindinis veikimas. Antrinių jonų našumai – pirminio pluošto veikimas. Reliatyvaus jautrumo faktoriai. RSF lenteles. Jautrumo ir atskleidimo limitas. Profilio gylis. Gylio sprendimas. RSF Išmatavimo Standartai. Optinė Analizė. Masių įsimaišymai. Aukštasis Masinis Sprendimas. Mažesni Izotopai. Pradinis susidūrimas. Įtampos kompensavimas. Pavyzdžio apkrovimas. Elektronų bombardavimas. Gretimi laidininkai. Neigiami pagrindinių jonų spinduliai. Automatinis įtampos kompensavimas. Jonų vaizdavimas. Izotopų koeficientų matavimas.
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2008-12-09
 • Apkrovų skaičiavimo metodai

  Maksimalioji (skaičiuojamoji) apkrova. Vidutinė (aktyvioji ir reaktyvioji) apkrova. Pikinė (maksimalioji trumpalaikė) apkrova. Naudojimo koeficientas. Jungimo koeficientas. Apkrautumo koeficientas. Apkrovos grafiko formos koeficientas. Maksimumo koeficientas. Paklausos koeficientas. Maksimumo nevienalaikiškumo koeficientas. Pagrindiniai skaičiuojamųjų apkrovų nustatymo metodai.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Aplinkos fizika

  Įvadas. Aplinkos fizikos objektas. Saulės energija. Energija ir gyvybė. Energijos srautai. Saulės dėmės. Atmosferos sugertis. Ozonas. Saulės spinduliuotės sklaida atmosferoje. Molekulinė (arba Relėjaus) ir aerozolinė sklaida. Tiesioginė ir išsklaidyta saulės spinduliuotė. Žemės ir atmosferos spinduliavimas ir sugertis. Atmosferos dujų sugertis. Debesų įtaka. Energijos balansas Šilumos balansas su vandens paviršiumi. UV. Atmosferos fizika. Atmosferos sudėtis. Atmosferos oro sudėtis. Ozonas atmosferoje. Bendrojo ozono sluoksnis. Pažemio ozonas. Atmosferoje veikiančios jėgos. Pagrindinė atmosferos statikos lygtis. Barometrinė formulė. Temperatūrų gradientai. Temperatūros inversija. Atmosferos oro turbulentiškumas. Atmosferos judėjimas. Ciklonai ir anticiklonai. Priemaišų transformacija ir sklaida atmosferoje. Atmosferos užterštumas. Priemaišų transformacija. Matematinis modeliavimas. Lagranžo modelis. Gauso modelis. Puff tipo modelis. Eulesio arba dėžės modelis. Apie debesų fiziką. Aerozolinių medžiagų pašalinimo iš atmosferos su krituliais. Debesų vaidmuo. Elektra atmosferoje. Atmosferos natūralus elektrinis laukas. Elektros srovė atmosferoje ir jos laidumas. Jonizacija. Elektra debesyse. Atmosferos laidumas. Fotosintezė. Vandens telkiniai. Vertikalus temperatūros pasiskirstymas. Termoklina. Srovės. Šiltoji El Ninjo srovė. Ledo susidarymas ir savybės. Vandenyne ištirpusios dujos. Jonizuojanti spinduliuotė aplinkose. Radioaktyvumas. Nuklidas. Radionuklidai aplinkoje. Natūralus radioaktyvumas. Radonas ir jo skilimo produktai. Atmosferos radioaktyvumas. Radioaktyvumas vandenyse. Tarša po atominių sprogimų. Bendra Ignalinos Atominės Elektrinės (AE) charakteristika. Radioaktyvių medžiagų susidarymas reaktoriuje.
  Fizika, referatas(55 puslapiai)
  2005-12-06
 • Archimedes

  Darbas anglų kalba. Archimedas. Quick facts about Archimedes. Archimedes of Syracuse. Archimedes' works. Archimedes' death. The most famous Archimedes' achievments. Archimedes' screw. The clow of Archimedes. Burning mirors.
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2006-04-24
 • Atominė bomba

  Įvadas. Branduolinės valstybės. Atominės energijos įsisavinimas. Atominės bombos išbadymai. Nuosprendis dviem miestams. Grandininė branduolinė reakcija. Atominės bombos schema. Radioaktyvumas. Atominio sprogimo faktoriai. Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-30
 • Atominė energetika Lietuvoje

  Atominės energetikos raida pasaulyje ir Lietuvoje. Dabartinė situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Techninis Ignalinos Atominės Elektrinės (AE) aprašymas. Dabartiniai parametrai. Apie Ignalinos AE saugą. Ignalinos AE uždarymo klausimai. Žmonių norai. Kaip bus uždaroma Ignalinos AE. Permainos. Permainų poveikis. Kuo pakeisime Ignalinos AE. Išvados. Priedai.
  Fizika, referatas(27 puslapiai)
  2005-09-23
 • Atominė energetika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Energetikos samprata. Atominės energetikos raida pasaulyje. Atominės elektrinės ir jų perspektyvos kitose šalyse. Atominė energetika Lietuvoje. Kuo pakeisime IAE? Atominė energetika Lietuvoje lyginant su kitomis šalimis. Elektrinių saugumas ir poveikis aplinkai. Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Atomo sandara (10)

  Atomo sandara. Protono, elektrono, neutrono (branduolio) atradimas. Radioaktyvumas. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Radiacijos taikymas. Pritaikymas. Poveikis organizmui. Fundamentinių dalelių išsidėstymas atome, izotopai. Emisinis spektras. Absorbcijos spektras. Kuo didesnis energijos kvantas, tuo mažesnis bangos ilgis ir dažnesni virpesiai. Kvantinė teorija. Mikrodalelių dualizmas. Šiuolaikinis atomo modelis. Elektronų pasiskirstymo atomo elektroniniame apvalkale taisyklės.
  Fizika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-07
 • Atsinaujinantys energijos ištekliai

  Įvadas. Atsinaujinantys energijos ištekliai. Šiek tiek istorijos. Saulės energija. Vėjo energija. Vandens energija. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Europoje. Saulės energija. Vėjo energija. Vandens energija. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje. Saulės energija Lietuvoje. Vėjo energija Lietuvoje. Vandens energija Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinantys veiksniai. Tiriamoji dalis.
  Fizika, referatas(23 puslapiai)
  2008-06-26
 • Atsinaujinantys energijos ištekliai (2)

  Įvadas. Neatsinaujinanti energija. Pasaulio energijos ištekliai, jų pasiskirstymas ir panaudojimas. Energija iš organinio kuro. Energijos gavyba iš rusvosios anglies Vokietijoje. Akmens anglys. Nafta. Gamtines dujos. Atomine energetika. Energetikos poveikis ekosistema. Klimato kaita. Rūgštieji lietus. Šiltnamio efektas. Atsinaujinanti energija. Vėjo energija. Fotoelektra. Saules kaitra. Hidroenergija. Geotermine energija. Atsinaujinančių energijos ištekliu naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Fizika, referatas(22 puslapiai)
  2009-06-03
 • Biologinis radioaktyviųjų spindulių veikimas ir apsisaugojimas nuo radiacijos

  Įvadas. Natūralus ir dirbtinis radioaktyvumas. Radioaktyviųjų medžiagų spinduliavimas. α-spinduliai. β-spinduliai. γ-spinduliai. Radioaktyviųjų elementų skilimo dėsniai. Atomų skaldymas. Dirbtinis radioaktyvumas. Pavojingiausi radionuklidai. Černobylio avarija ir jos pėdsakai Lietuvoje. Jonizuojančioji radiacija. kaip ji veikia žmogų? Radiaciniai incidentai. Pabaiga.
  Fizika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-05
 • Branduolinė energetika (2)

  Įvadas. Radioaktyvumas. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Branduoline reakcija. Branduolinis ginklas. Branduolinė energija. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominės elektrinės apšvitos rodikliai 2004 m. Branduolinė energetika Lietuvoje. Lietuvos gyventojai branduolinę energetiką vertina palankiau nei kiti europiečiai. Branduolinės energetikos perspektyva. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-25
 • Branduolinė energetika Lietuvoje

  Ignalinos atominė elektrinė. AE svarbiausia dalis – reaktorius. Svarbiausi reaktoriaus RBMK-1500 techniniai duomenys. Pagrindinė šiluminė schema. Reaktorius ir priverstinės cirkuliacijos kontūro pagrindiniai įrengimai. Turbinos - generatoriai. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistemos pagrindines funkcijos. AE skleidžiama radiacija. Apsaugą nuo radiacijos užtikrina ir ją kontroliuoja. Branduolinės energijos pozicija Lietuvoje. Ar gali Ignalinos AE įvykti tokia avarija kaip Černobylyje? Ar Ignalinos AE energetiniai blokai turi apsauginį kiautą (kontainmentą)? Kokia yra avarijų tikimybė ir galimos jų pasekmės?
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2005-12-09
 • Dalelių greitintuvai

  Aukštos įtampos greitintuvai. Netiesiniai rezonansiniai greitintuvai. Cikliniai greitintuvai.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-21
 • Das Kernkraftwerk

  Darbas vokiečių kalba. Atominės elektrinės. Wer hat das erste Kernkraftwerk gebaut? Strom aus dem Atom. Kernkraftwerkstypen am Beispiel Philipsburg. Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor. Der Kühlturm. Kernfusion. Rohstoffe. Gefahren. Kernspaltung. Kernverschmelzung. Kernkraftwerke. Kernkraft. Brennstoff-Kreislauf.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-23
 • Der Kraftwerk

  Darbas vokiečių kalba. Elektrinės. Elektrinių rūšys. Alternative Energien. Sonnenenergie (Photovoltaik). Solarthermie. Windenergie. Bau und Funktionsweise einer Windkraftanlage. Wasserkraf. Gezeitenkraftwerke. Nachwachsende Rohstoffe. Geothermie. Brennstoffzellen. Kernkraft. Kernenergie. Kernspaltung. Kernverschmelzung. Kernkraftwerke. Vor - und Nachteile eines Atomkraftwerks. Atomwaffen.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Der Sonnenenergie

  Darbas anglų kalba. Saulės energija. Sonnenenergie. Die Sonne ist Grundlage aller Lebensprozesse auf der Erde. Sonnenenergie als Quelle für Wärmeenergie. Sonnenenergie für "Solarstrom". Sonnenenergie (Photovoltaik). Solarthermie. Liegt die Zukunft der Energie in der Sonne? Solarenergie auf dem Vormarsch. Vor- und Nachteile der Solarenergie. Solarthermische Energieumwandlung. Photoelektrische Energieumwandlung (Photovoltaik). Solarthermische Energieumwandlung. Energie ohne Ende. Nur ein Wimpernschlag. Energiegigant Sonne. Faszination Sonne. Solarenergie heute. Erfahrungsbericht zum EEG. Das kann die Sonne. In der Schweiz überall sinnvoll. Einfach und zuverlässig. Aktive thermische Nutzung mittels Kollektoren. Wärme und elektrische Energie aus Sonnenstrahlung. Gewinnung der Solarenergie. Speicherung der Solarenergie. Solarhausbau.
  Fizika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-23
Puslapyje rodyti po